Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ sobota, 24 lutego 2018 r,

Dożynki gminne w Przywodziu, 20 września 2009 r.Uroczystość dożynkowa w kościele

Z naszych pól zniknęły tegoroczne plony. Nadszedł czas dożynek. Delegacje z naszej gminy z pięknymi wieńcami wykonanymi z kłosów zbóż i płodów ziemi zgromadziły się w tutejszej świątyni, aby dziękować Boskiemu Gospodarzowi za owocne żniwa i zebrane plony. Praca rolnika jest ciężka; wszyscy z niej korzystamy, spożywając chleb powszedni. Z roku na rok obchodzimy dożynki ciągle w innej wiosce naszej gminy. Cieszymy się, że ten zaszczyt spotkał Przywodzie. Ta wioska jak również zabytkowy kościół, w którym się zgromadziliśmy, mają metrykę średniowiecza.
Chciałbym zwrócić uwagę szczególnie naszych gości na kościół zbudowany na przełomie XIV i XV w. Od 1540 r. był siedzibą ewangelickiej parafii pod patronatem znanej na Pomorzu Zachodnim rodziny Wedlów. Ten późnogotycki murowany z łupanego kamienia i cegły kościół posiada dużą wartość historyczną. Drewniany strop belkowy, polichromowany elementami roślinnymi i biblijnymi jak również elementy wyposażenia jak: ołtarz, balustrada w prezbiterium, chrzcielnica, epitafium Wedlów z XVIII w., świecznik i krucyfiks to cenne zabytki nie tylko naszej gminy, ale Pomorza Zachodniego. Niestety ten obiekt znajduje się w bardzo złym stanie, bo przenikanie wód opadowych przez nieszczelny dach powoduje ciągłe zamakanie stropu belkowego z 1787 r i niesczenie neobarokowych polichromii jak również elementów zabytkowego wyposażenia.
Silnie przegniłe i spróchniałe końcówki belek wpuszczone w koronę muru ścian mogą ulec wyłamaniu i to stanowiło zagrożenie zawalenia się stropu dlatego też wykonaliśmy stalową konstrukcję wzmacniającą strop, która znajduje się pomiędzy dachem a stropem. Ponadto wykonaliśmy wzmocnienie fundamentów, wymieniliśmy instalacje elektryczną, przeprowadziliśmy pełną konserwacje epitafium Fryderyka Wilhelma von Wedel, która czeka w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki na umieszczenie jej po prawej stronie powyżej ambony, ale dopiero po remoncie kościoła.
Pod koniec marca parafia złożyła wniosek do Programu: „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie wymiany pokrycia dachu kościoła.
Korzystając z miłej okazji pragnę bardzo gorąco i serdecznie podziękować p. Wiktorowi Tołoczce, Staroście pyrzyckiemu i p. Markowi Kibale, wójtowi przelewickiemu za ich dotychczasową pomoc i poparcie wniosku parafii do programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Podczas prac przy więźbie dachowej i wymianie pokrycia dachowego mamy zamiar rozpocząć też prace przy stropie wzdłuż korony murów, aby połączyć belki stropowe z belkami stalowymi znajdującymi się powyżej stropu – te prace będą finansowane przez Fundację Niemiecko-Polską i Konserwatora Zabytków województwa zachodniopomorskiego.
Wiemy, że Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy jako gospodarz uczty błogosławił i rozdawał chleb, co było znakiem zawiązania wspólnoty stołu. Wspólnotę zawiązaną przy ołtarzu, chcemy wnieść w nasze życie. Tym co nas łączy jest chleb. Tym chlebem chcemy się podzielić z przedstawicielami naszej wspólnoty i dlatego pierwszy bochen chleba otrzymuje. Dzieląc się chlebem mamy dzielić się miłością, życzliwością i pokojem.
Ks. Mirosław Gębicki
Proboszcz

fotografii w albumie: 4     

Dzień Papieski, 14 paĽdziernika 2007

Dzień Papieski, 14 paĽdziernika 2007

14 paĽdziernika uroczy¶cie obchodzimy Dzień Papieski. Wieczorem po nabożeństwie różańcowym młodzież klas gimnazjalnych i szkół ¶rednich prezentuje ciekawy program przybliżaj±cy sylwetkę Jana Pawła II\.
fotografii w albumie: 1     

Dzień Papieski, 15 X 2006 r.

Dzień Papieski, 15 X 2006 r.

Z całym Ko¶ciołem w Polsce przeżywamy Dzień Papieski. Ta postać jest wci±ż żywa, chociaż Jan Paweł II już odszedł od nas. Modlimy się o jak najszybsz± kanonizację naszego wielkiego Rodaka. W¶ród wielu argumentów, za szybkim wyniesieniem Jana Pawła II do chwały ołtarzy, jest ten fakt, że Sługa Boży był sług± miłosierdzia. Wieczorem o godz. 18.00 zbieramy się w ko¶ciele na program po¶więcony Janowi Pawłowi II przygotowany przez młodizeż.
fotografii w albumie: 10     

Galeria fotografi

Galeria fotografi

Kilka fotografi zwiazanych z parafi±
fotografii w albumie: 11     


Strony:[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt