Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

II Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2011

II Niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2011 II Niedziela Wielkiego Postu, 20 marca 2011
Wprowadzenie do liturgii
W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy nowennę 9 niedziel przygotowujących nas do beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Będziemy rozważać życie świętych, którzy są dowodem na to, że człowiek może żyć według Bożych przykazań i że takie życie jest najpiękniejsze.
Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.
...więcej »

Należy wysłuchać drugiej strony

W związku z animową wypowiedzią naszego niepraktykującego mieszkańca Żukowa w "Głosie Szczecińskim" z dn. 14 marca br.
poczuwam się do obowiązku, aby poinformować Parafian o tym niechlubnym przedsięwzięciu. A oto tekst wysłany do "Głosu Szczecińskiego" z prośbą o jego wydrukowanie.
ks. Proboszcz ...więcej »

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI Duszpasterstwo Trzeźwości
Dom Parafialny w Żukowie - Tel. 91 5630190


Drodzy Parafianie,
Z inicjatywy Stowarzyszenia „U Pana Boga za piecem” zaistniało w naszej parafii DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOSCI. Dramatyczny wzrost spożycia alkoholu wśród małoletnich, wysoki wskaźnik pijących ze szkodą dla ich rodzin, zażywanie narkotyków, uzależnienie od świata wirtualnego - świadczą o głębokim kryzysie człowieczeństwa. Kryzys ten wypływa z niewiedzy kim jest człowiek, po co żyje i jakie jest jego powołanie? Odpowiedzią na te pytania jest hasło programu duszpasterskiego w naszej Ojczyźnie: „W komunii z Bogiem”.
Człowiek tyko w komunii z Bogiem odnajduje prawdę o sobie samym. Komunia człowieka z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi to komunia miłości. Kto trwa w komunii miłości z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi, ten nie wchodzi na drogę nietrzeźwości i uzależnień.
Duszpasterstwo Trzeźwości stawia sobie za cel wyzwolenie tych bliźnich od tego, co oddziela ich od Boga i od innych ludzi i nie pozwala na wolne, świadome i celowe realizowanie sensu życia, którym jest coraz dojrzalsza więź z Bogiem.
Do tej wielkiej misji zapraszamy wszystkich parafian, którzy z otwartymi sercami pragną roztropnie pomagać osobom uzależnionym przez modlitwę, post i osobisty kontakt. W tym duchu organizujemy też miesięczne spotkania z p. MIECZYSŁAWEM KALINOWSKIM. Zapraszam alkoholików, niepijących alkoholików i osoby współuzależnione z rodzin alkoholików. Pierwsze spotkanie w środę o godz. 18.30 w salce parafialnej w Żukowie.

I Niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2011 r.

I Niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2011 r. I Niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2011
Wprowadzenie do liturgii
Przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu. Jezus w dzisiejszej ewangelii zostaje poddany próbie, wystawiony na kuszenie szatana (szatan w języku hebrajskim oznacza oskarżyciela oraz tego, który kusi, jest źródłem zamętu, wprowadza w błąd i dzieli). Kuszenie Jezusa przez szatana i Jego walka z nim ukazuje nam, że nasze życie jest także zmaganiem. Podlegamy temu samemu kuszeniu, które wymaga tej samej walki. Ulegalibyśmy niebezpiecznemu złudzeniu, lekceważąc działanie i wpływ szatana. Opis kuszenia. Jezusa każe nam liczyć się z działaniem złego w naszym życiu.
Jezus odrzuca wszelki kompromis ze złem. Zapewnijmy Go podczas tej Eucharystii o szczerym pragnieniu zmiany naszego życia, pokonania naszych wad, nałogów. Oddajmy się Jego miłosierdziu i wsłuchajmy się w słowa, jakie do nas kieruje.
...więcej »

Środa Popielcowa, 9 marca 2011 r.

Środa Popielcowa, 9 marca 2011 r.
Środa Popielcowa – powrót do Boga przez modlitwę, jałmużnę i post.

Wraz z całym kościołem wyruszamy na szlak Wielkiego Postu. Liturgia Słowa wzywa: „Zarządźcie święty post, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, a kapłani niech mówią: „Przepuść Panie, ludowi Twojemu…W Imię Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem”.
...więcej »

9 Niedziela Roku, 06.03.2011

9 Niedziela Roku, 06.03.2011 IX Niedziela Zwykła, 6 marca 2011
Wprowadzenie do liturgii
W pierwszą niedzielę marca gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej, aby uroczyście obchodzić pamiątkę dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Chcemy na początku tej Najświętszej Ofiary obudzić w sobie żywą świadomość, że stajemy w obecności Boga. Jezus jest z nami: On kieruje do nas swoje słowo. W ten sposób umacniamy się duchowo, aby w świecie tak bardzo obojętnym na miłość Boga ukazywać ją innym i przyprowadzać ich do Niego

...więcej »

VIII Niedziela Roku, 27 lutego 2011

VIII Niedziela Roku, 27 lutego 2011 Wprowadzenie do liturgii
Wszystko, co Bóg dla nas czyni, jest wyrazem Jego mądrości przenikniętej doskonałą miłością. Bóg miłuje i czuwa nad całym światem, nad wszystkimi ludźmi nad każdym człowiekiem. Kościół w swym nauczaniu określa tę troskę Boga nad stworzeniem jako Bożą opatrznością.
Eucharystia jest znakiem Bożej opatrzności, gdyż jest tajemnicą wyjątkowego spotkani! Boga z człowiekiem. Chociaż Bóg nieustannie jest z nami i czuwa nad każdym z nas, jednak podczas sprawowania Eucharystii dokonuje się szczególne nasze z Nim spotkanie. Jakże powinniśmy dziękować Bożej opatrzności za dar Eucharystii! To w tym Najświętszym Sakramencie Zbawiciel ofiarowuje się nam jako źródło Boskiego życia. Pełni więc zaufania i zawierzenia, przeżyjmy jak najgłębiej dzisiejsze liturgiczne spotkanie z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Włączmy się całym sercem w tajemnicę pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On bowiem ustanowił Eucharystię, abyśmy pośród zagrożeń życia doczesnego mogli zostać bezpiecznie doprowadzeni do życia wiecznego według zbawczych zamiarów Bożej opatrzności.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt