Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

III Niedziela Adwentu, 12 grudnia 2010 r.

III Niedziela Adwentu, 12 grudnia 2010 r. Trzecia Niedziela Adwentu - 12.12.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W tradycji Kościoła trzecia niedziela Adwentu nosi nazwę Gaudete — „radujcie się". Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów śpiewanej kiedyś pieśni na rozpoczęcie Mszy Świętej. Wchodzimy w ostatni okres przed Bożym Narodzeniem. Stajemy przed Panem z tym wszystkim, co przeżywamy: z radością świąt, na które się przygotowujemy, z oczekiwaniem szczęścia z nimi związanego, a szczególnie tego jedynego wieczoru, który je poprzedza. Przynosimy także zmęczenie, które coraz bardziej odczuwamy. Przynosimy nasze lęki i niepokoje, które dręczą nas i naszych bliskich. Dźwigamy z sobą różnego rodzaju cierpienia. Przynosimy to wszystko Temu, który nadchodzi i przynosi radość.
Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć Jezusowe zbawienie, bo On naprawdę chce uleczyć wszystkie nasze rany i choroby; chce nas uwolnić od zła i grzechu. Chce także, abyśmy się przemienili i ukierunkowali na Niego oraz na bliźnich.
...więcej »

Dyspensa Księdza Arcybiskupa


Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
(do Kapłanów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)
Czcigodni Księża,
Prosimy o przekazanie wiernym następującej informacji:
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński,
w odpowiedzi na przedstawioną prośbę udziela wiernym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku
zachowania dnia pokuty w piątek, 31 grudnia 2010 roku. Jednocześnie prosi, aby
wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w tym dniu dowolnie wybraną przez
siebie modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i w świecie.
KANCLERZ KURII
Szczecin, 11 grudnia 2010 r.
Znak: CK – 125/2010
KURIA METROPOLITALNA
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA
ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin
tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08

II Niedziela Awentu, 5 grudnia 2010 r.

II Niedziela Awentu, 5 grudnia 2010 r. Druga Niedziela Adwentu - 05.12.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy już drugą niedzielę Adwentu, czasu, który jest nam dany na dobre przygotowanie się na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Uświadamiamy sobie, że jak nie żyjemy w próżni, ale w rozmaitych relacjach z ludźmi, tak nasza wiara nie jest tylko naszą prywatną sprawą. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą wiarę, jesteśmy odpowiedzialni za jakość wiary naszych bliskich, tych, których kochamy, a także w jakiś sposób odpowiedzialni jesteśmy za wiarę chrześcijan żyjących w innych rejonach świata. Dlatego dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie, dzień, w którym chcemy podjąć naszą odpowiedzialność za katolików żyjących w tamtej części świata, chcemy objąć ich naszą modlitwą i wesprzeć naszymi ofiarami.
...więcej »

XXXIII Niedziela Roku C, 14 listopada, 2010 r.

XXXIII Niedziela Roku C, 14 listopada, 2010 r. Dzień Solidarności z Kościołem w prześladowanym
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszej Ewangelii, Chrystus uświadamia swoich uczniów o trudnej drodze pójścia za Nim. W życie chrześcijanina, często wpisany bywa Krzyż, cierpienie, odrzucenie. Jednak ten krzyż, dla człowieka wierzącego, nabiera innej perspektywy – patrzymy na Niego poprzez fakt Zmartwychwstania, które jest źródłem nadziei.
Dzisiaj, w Polsce po raz drugi, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy duchowo i materialnie tych, którzy doświadczają wypędzania ze swoich domów, którzy każdego dnia muszą chronić swoich najbliższych tylko dlatego, że są uczniami Chrystusa. Naszą szczególną modlitwą obejmujemy nasze Siostry i Braci z Iraku, gdzie w ostatnich latach zamordowano 3000 chrześcijan, 50 duchownych, zniszczono 76 kościołów. A pół miliona chrześcijańskich Irakijczyków przebywa w obozach dla uchodźców.
Na początku tej Najświętszej Ofiary przeprośmy Boga za nasze zaniedbania i grzechy, za brak świadectwa naszej wiary w życiu prywatnym i publicznym.
...więcej »

Fundacja Niemiecko-Polska nadzieją dla zabytkowego kościoła w Przywodziu

Fundacja Niemiecko-Polska nadzieją dla zabytkowego kościoła w Przywodziu Kościół pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu jest obiektem o dużej wartości historycznej, należy do cennych zabytków granitowej architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Jest to świątynia salowa w stylu późnogotyckim. Powstała na przełomie XIV i XV w., związana jest z patronatem pomorskiej rodziny Fryderyka Wilhelma von Wedel. ...więcej »

KRÓLOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA

W dniach 27 – 28 października 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie, odbyło się, z udziałem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi,
Seminarium środowisk zaangażowanych w dzieło osobistego, rodzinnego i
społecznego przyjęcia królowania Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim.W pewnym sensie była to kontynuacjaZjazdu, który odbył się w dniach 19 – 20 maja 2010 roku na Jasnej Górze.
Owocem spotkania jest propozycja dokonania w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata aktu osobistego, rodzinnego, parafialnego i diecezjalnego przyjęcia Królowania Jezusa Chrystusa.
Akty te rozumiemy jako przeciwdziałanie coraz wyraźniej postępującemu
procesowi odrzucania Boga z różnych sfer życia osobistego i społecznego.
Wobec coraz powszechniejszego odwracania się od Boga w naszym Narodzie prosimy wiernych i wszystkie wspólnoty w Kościele o podjęcie modlitwy do Boga przez Niepokalane Serce Maryi, które jest drogą do Najświętszego Serca Jej Syna. Niepokalane Serce Matki uczy nas uznania Królowania Jezusa Chrystusa.
Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania spotkania stał się Komunikat Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29.09.2010 roku, w którym między innymi czytamy: „… Biskupi jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata i Pana dziejów”.
Nadszedł też czas, abyśmy wszyscy przeprowadzili rachunek sumieniaco do wypełnienia Ślubów Jasnogórskich: „(…) Aby Polska, była rzeczywistym
Królestwem Jezusa Chrystusa i Maryi”.
Klęknijmy więc wszyscy w naszym Narodzie do wspólnej i pokornej modlitwy: „Matko Boża, Niepokalana Maryjo (…) spraw (…) by moja Rodzina, Parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen”.

W imieniu uczestników spotkania
o. Jan Paweł - Maciej Bagdzińsk

Rocznica posięcenia kościoła, 31 października 2010 r.

XXXI Niedziela Roku – 31.10.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dniu dzisiejszym wspominamy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Budowla wzniesiona rękami naszych ojców została przeznaczona na miejsce kultu, w którym zbieramy się, aby oddawać cześć Bogu, doświadczać Jego miłości i wzrastać jako żywy Kościół. Również i dziś gromadzimy się wspólnie, by słuchać słowa Bożego, sprawować Najświętszą Ofiarę i w ten sposób budować duchowy Kościół, którym my jesteśmy.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt