Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

XXX Niedziela Roku, 24 października 2010 r.

XXX Niedziela Roku, 24 października 2010 r. XXX Niedziela Roku – 24.10.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowi dla wspólnoty parafialnej okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego. Kościół zachęca nas, byśmy na modlitwie różańcowej uczyli się od Maryi kontemplowania zamysłu jaki miłość Ojca ma w stosunku do ludzkości, aby umiłować ją tak, jak On ją miłuje – takie wskazówki daje Ojciec Święty Benedykt XVI
...więcej »

XXIX Niedziela Roku, 17 października 2010

XXIX Niedziela Roku, 17 października 2010 XXIX Niedziela Roku – 17.10.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzień Pański, w niedzielę, gromadzimy się w naszym kościele, na świętej wieczerzy, kiedy Jezus Chrystus „podobnie jak uczniom w Emaus wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb" (V modlitwa eucharystyczna). On gromadzi nas, swoje przybrane dzieci, w jedną rodzinę. Do Niego zwracamy się słowami: „Abba, Ojcze", dziękując Mu za Jego nieskończoną miłość i zanosząc modlitewne prośby we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni.
Składamy na ołtarzu chleb i wino - owoc pracy rąk ludzkich - i prosimy, aby Duch Święty uświęcił te dary, i aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza
...więcej »

XXVII Niedziela Roku, 03.10.2010 r.

XXVII Niedziela Roku, 03.10.2010 r. XXVII Niedziela Roku – 03.10.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy kolejny - 66. już -„Tydzień Miłosierdzia", który tematem i hasłem zaprasza nas do Wieczernika, gdzie Chrystus umywał swoim uczniom nogi i zachęcał: „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,15). Swoją pokorną postawą Chrystus zdumiewał nawet apostołów, a sam Piotr musiał się jeszcze wiele nauczyć, by w końcu usłyszeć: „paś baranki moje".
Ewangelia dzisiejsza rozpoczyna się modlitwą - prośbą apostołów: „Panie przymnóż nam wiary" (Łk 17,5). I my rozpoczynamy Eucharystię i cały ten tydzień wołaniem: „Panie przymnóż nam wiary". Prosimy Chrystusa: Panie, spraw, abyśmy nie zmarnowali czasu jaki nam dajesz, czasu Twojego nawiedzenia - spotkania z Tobą tu i teraz, spotkania w drugim człowieku; byśmy nie zmarnowali Twoich darów, Twojej miłości; byśmy byli zdolni do miłości bez granic, zdolni do służby braciom i na koniec zdolni, by bez żalu powiedzieć: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać" (Łk 17,10).
...więcej »

XXVI Niedziela Roku, 26.09.2010

XXVI Niedziela Roku – 26.09.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
We współczesnym świecie niektórzy wartość człowieka mierzą stanem majątkowym, pozycją społeczną. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nam, że miarą człowieka jest miłość. To miłość albo jej brak zdecyduje o naszym wiecznym losie. Przystępując do uczty miłości, przyjmując dary Boże otwórzmy się na bliźnich, którzy potrzebują naszego serca.
Za wszelką obojętność wobec Boga i bliźniego na początku tej Najświętszej Ofiary przepraszajmy.
...więcej »

25 Niedziela Roku, 19.09.2010


XXV Niedziela Roku – 19.09.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się wokół Chrystusowego stołu jako wspólnota miłości. Miłość zawsze wyraża się w sprawiedliwym traktowaniu siebie nawzajem. Nasz Mistrz Jezus Chrystus, każdemu z nas daje całego siebie, nikogo nie wyklucza i nie pomija. Pamiętajmy o tym właśnie teraz, kiedy razem rozpoczynamy sprawowanie Jego eucharystycznej Ofiary.
Dziś obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu – pamiętajmy więc w naszej modlitwie o tych, którzy tworzą media, zarządzają nimi, i o nas, którzy z nich korzystamy.
...więcej »

XXIV Niedziela Roku C - 12.09.2010 r.

XXIV Niedziela Roku C - 12.09.2010 r.
XXIV Niedziela Roku – 12.09.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W świątecznej atmosferze, towarzyszącej zgromadzeniu naszej wspólnoty przy ołtarzu w dniu Pańskim, napełnieni Duchem Świętym zwracamy się do Ojca, jednocząc się z Chrystusem. Wspólna modlitwa jest dla nas sposobnością, aby ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarzenia ostatnich dni, odczytać je w Bożym świetle, dziękować Stwórcy za niezliczone dary, wielbiąc Go przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Podczas wspólnej modlitwy uświadamiamy sobie, że Bóg jest Miłością. Dlatego wszyscy razem - i każdy z nas z osobna - mamy być odważnymi i pokornymi świadkami tej prawdy w codziennym życiu.
Aby otrzymać od Boga duchową moc dla wypełnienia tego zadania, włączmy się całym sercem w sakramentalne uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jakie dokona się podczas Mszy Świętej. Starajmy się usłyszeć głos Boży, który w dzisiejszej liturgii słowa chce skłonić nas, abyśmy porzucili drogę grzechu i żyli w łasce, prawdzie i miłości. Prośmy o ten dar już teraz, na początku Najświętszej Ofiary. Świadomi zaś naszych słabości i grzechów, z głęboką nadzieją powierzmy się nieskończonemu Bożemu miłosierdziu.
...więcej »

XXIII Niedziela Roku C - 05.09.2010 r.

XXIII Niedziela Roku C - 05.09.2010 r. W tę pierwszą powakacyjną niedzielę pragniemy wypowiedzieć wobec Pana Boga dwa słowa: „dziękuję" i „proszę". Dziękujemy za czas odpoczynku, urlopu, wakacji; czas regeneracji sił i wytchnienia. Słowo „dziękuję" wypowiadamy ubogaceni tym wszystkim, czego doświadczyliśmy. Równocześnie prosimy naszego Boga o błogosławieństwo na czas, który przed nami, na miesiące pracy, nauki, wysiłku. Czynimy to w poczuciu pełni zawierzenia ...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt