Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

XIII Niedziela Roku, 27 czerwca 2010 r.

XIII Niedziela zwykła – 27.06.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Miłość Jezusa Chrystusa, który wzywa i powołuje chrześcijan do pójścia za Nim oraz do głoszenia Królestwa Bożego sprawia, że jesteśmy dziś razem jak bracia, siostry, przyjaciele.
Chcemy świętować dzień, w którym zmartwychwstał nasz Pan. Jezus Chrystus obecny wśród nas – mocą swojego Ducha daje nam słowo, które nas poucza i ukazuje właściwą drogę życia oraz karmi nas swoim Ciałem i Krwią, byśmy żyli na wieki.
...więcej »

XII Niedziela Roku C - 20 czerwca 2010 r.

XII Niedziela Roku C - 20 czerwca 2010 r. XII Niedziela zwykła – 20.06.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na niedzielną Eucharystię. Słuchając Bożego słowa oraz karmiąc się eucharystycznym Chlebem, pragniemy umacniać naszą wiarę, by codziennym życiem odpowiadać na zadane w dzisiejszej Ewangelii pytanie: Kim dla nas jest Jezus?
Łącząc się z nimi w modlitwie, prośmy Boga o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Polecajmy Bogu także nasze rodziny, modląc się, by stawały się wspólnotami naśladowania Chrystusa.
...więcej »

X Niedziela zwykła - Święto Dziękczynienia

X Niedziela zwykła - Święto Dziękczynienia X Niedziela zwykła – 06.06.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zależnie od wewnętrznych dyspozycji czy potrzeb chwili możemy stanąć przy Jezusie, który się modli, który uzdrawia, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Wszystko to jest możliwe dzięki Najświętszej Ofierze, która jest sakramentalnym uobecnieniem dzieła zbawienia dokonanego w Wieczerniku i na Golgocie.
Dziś obchodzimy będziemy nowe święto polskiego Kościoła - Dzień Dziękczynienia. Tegoroczne obchody Święta Dziękczynienia mają szczególny charakter, bowiem zbiegają się w czasie z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki.
Święto to uwypukla, żę nie jesteśmy samowystarczalni, lecz zależni pod drugiego człowieka. - Gdyby było więcej wdzięczności za to, co się stało na przykład za sprawą Jana Pawła II czy za rok 1989, to być może mniej byłoby narzekania czy roszczeń.
Stając wobec żywego Boga jako grzesznicy, z pokorą przepraszajmy Go, że tyle razy, pomimo naszych obietnic, gardziliśmy Jego miłością.
...więcej »

Uroczystość Trójcy Świętej - Jubileusz Parafii

Uroczystość Trójcy Świętej – 30.05.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej Ofiary obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedyny Bóg w Trójcy osób Bożych to głęboko tajemnicza rzeczywistość, z której wypływa wszystko, co nas otacza. W Trójcy Świętej ma swe źródło miłość, która stwarza, i miłość, która zbawia.
Wsłuchajmy się z wiarą w słowo Boże, które przybliża nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Trójjedyny Bóg jest początkiem i celem wszystkiego. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On jest miłością, która powołała nas do istnienia, i która jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Niech Eucharystia umocni nas do bycia na co dzień świadkami tej właśnie miłości.


INTENCJE NIEDZIELNE
8.00 – Żuków: Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Haliny i Eugeniusza Struzików z okazji 20-lecia ślubu.
10.00 – Przywodzie: + Walentyna Pietkiewicz, 7 rocz.
11.30 – Lubiatowo: + Krystyna i Ignacy Sztandera


18.00 –Żuków: Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z udzieniem Sakramentu Bierzmowania przez Ks. Bpa MB Kruszyłowicza
Agapa dla wszystkich

...więcej »

Zesłanie Ducha Świętego, 23 maja 2010 r.

Zesłanie Ducha Świętego, 23 maja 2010 r. Zesłanie Ducha Świętego – 23.05.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest w całym Kościele powszechnym radosnym wspomnieniem dnia narodzenia się Kościoła. Kościół zrodził się z Bożego Serca, które w mocy Ducha Świętego udziela tym, którzy idą za Jezusem, umiejętności zachowania najważniejszego przykazania Jego Ewangelii: miłości względem Boga i bliźniego.
Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty jednoczy uczniów Chrystusa na Eucharystii. Także i my tutaj zgromadzeni pragniemy słuchać słowa Bożego i karmić się uwielbionym Ciałem i Krwią Jezusa zmartwychwstałego. Pragniemy w ten sposób pogłębiać w sobie przynależność do Kościoła, który jest znakiem miłości pomiędzy Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Niech więc nasza wspólna modlitwa dzisiaj będzie przepełniona szczególną wdzięcznością wobec Boga Ojca i Syna Bożego, za to, że zsyłają nam Ducha Świętego w drodze do wieczności. ...więcej »

Zaproszenie Ks. Proboszcza na Uroczystości Jubileuszowe


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice,
tel. (091) 56-30-190

Żuków, 16 maja 2010 r.

Drodzy Parafianie,

25 lat temu śp. Ks. Biskup Kazimierz Majdański ustanowił Żuków nową parafią. Od października 2009 r. istnieje Komitet 25-lecia Parafii, który przygotowuje na dzień 30 maja Uroczyste Dziękczynienie Bogu i ludziom, którzy to 25-lecie tworzyli.
Jako proboszcz pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Parafian mieszkających w Lubiatowie, Żukowie, Karsku, Przywodziu i Ukiernicy do wzięcia udziału w tym Dziękczynieniu. Najpierw chcemy dziękować Bogu za wszystkie działania zbawcze, które dzięki posłudze kolejnych księży proboszczów, stały się udziałem Parafian. Tutaj wielu z Was, albo Waszych dzieci , zostało włączonych do Kościoła przez sakrament Chrztu, pojednało się z Bogiem przez sakrament Pokuty, przyjęło Komunię Św., zostało umocnionych Duchem Świętym w Sakr. Bierzmowania, ślubowało sobie dozgonną miłość i wierność w sakr. Małżeństwa, i tutaj wielu zostało przygotowanych na ostatnią drogę na spotkanie w Domu Ojca. Za te wszystkie Boże dobrodziejstwa chcemy dziękować i prosić o dalszą Boża Opiekę na następne lata.
Przygotowanie duchowym do Uroczystości Jubileuszowych będzie 40-godzinne nabożeństwo, które polega na wystawieniu Najświętszego Sakramentu w naszych kościołach.

Harmonogram czterdziestogodzinnego nabożeństwa przygotowującego do Jubileuszu Parafii
23 maja (niedziela) – Przywodzie: od godz. 11.00 – 21.00
24 maja (poniedziałek) – Lubiatowo: od godz. 16.00 – 21.00
25 maja (wtorek) – Lubiatowo: od godz. 16.00 – 21.00
26 maja (środa) – Żuków: od godz. 16.00 – 21.00
27 maja (czwartek) – Żuków: od godz. 16.00 – 21.00
28 maja (piątek) – Żuków: od godz. 16.00 – 21.00
29 maja (sobota) – Żuków: od godz. 14.00 – 18.00
Serdeczna prośba do wszystkich parafian o zapisywanie się na listę adoracji, która jest w posiadaniu członków Komitetu 25-lecia: Krystian Stalinger – Żuków; Elżbieta Duda – Lubiatowo; Monika Hinc – Przywodzie.
Podczas adoracji każda rodzina będzie miała okazję, żeby przez te pół godziny dziękować Panu Bogu za otrzymane łaski, przepraszać za swoje niewierności i prosić o Bożą Opiekę dla siebie, swoich dzieci i bliźnich na każdy dzień.
Aby Uroczystości Jubileuszowe były owocnie przeżyte potrzeba czystego sumienia stąd zachęcam do odbycia sak. Pokuty. Okazja do spowiedzi będzie każdego dnia podczas adoracji Najśw. Sakramentu.

PROGRAM SPOWIEDZI

23 maja – Przywodzie: 20.00 – 21.00 25 maja – Lubiatowo: 20.00 – 21.00
24 maja – Lubiatowo: 20.00 – 21.00 26 maja – Żuków: 20.00 – 21.00
27 maja – Żuków: 20.00 – 21.00 28 maja – Żuków: 19.00 – 20.00 – spowiadać będzie
2 księży.

WIGILIA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH; 29 maja (sobota)

Żuków: 14.00 – Msza Św.
18.00 – Nabożeństwo dopuszczające kandydatów do Sak. Bierzmowania, a po nim próba generalna..


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ – JUBILEUSZ PARAFII

8.00 – Żuków – Msza Św
15.00 – 17.00 – Koncert kleryków „Klerboyz” na zewnątrz.
18.00 – Uroczysta Msza Święta w kościele z udzieleniem Sakr.
Bierzmowania.
20.00 – Agapa dla wszystkich uczestników – kawa, herbata, kawałek ciasta odpustowego
Podczas agapy na scenie występować będą dwa Zespoły: „Heaven” i „Do pokolenia JPII” – Młodzież z Dolic.

Do udziału w przygotowaniu duchowym i Uroczystości Jubileuszowych serdecznie zapraszam.
Ks. Mirosław Gębicki
proboszcz
...więcej »

Wniebowstąpienie Pańskie, 16 maja 2010 r.

Wniebowstąpienie Pańskie, 16 maja 2010 r. Wniebowstąpienie Pańskie – 16.05.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla nas przypomnieniem, że i nasza ojczyzna jest w niebie, że i nasze życie zmierza do tego samego celu - być na wieki z Bogiem w niebie. Podobnie jak Apostołowie, również i my winniśmy patrzeć do góry i wypełniać wszystko to, czego od nas oczekuje Chrystus.
Świadomi swojej słabości i braku wierności w podążaniu ku domu Ojca, na początku Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, które zamykają nam drogę do nieba.


INTENCJE NIEDZIELNE
8.00 – Żuków: + Zofia i Józef Połczyńscy
9.30 – Przywodzie: + Marianna Matyszczyk, 7 rocz.
11.30 – Żuków: Pierwsza Komunia: w intencji dzieci
13.00 – Lubiatowo: + Jan, Jan, Stanisława Nowak

18.00 –Żuków: Majowe nabożeństwo – spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych
19.30 – Żuków: Zebranie Komitetu 25-lecia Parafii
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt