Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

Niedziela Palmowa, 28 marca 2010

Niedziela Palmowa, 28 marca 2010 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 28 marca 2010 r.
Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „ukrzyżuj Go”. Tak często te same usta wypowiadają słowa błogosławieństwa i słowa przekleństwa.
Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stańmy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował. Ta miłość daje nam siebie także w tej Eucharystii.
...więcej »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.03.2009 r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.03.2009 r.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.03.2010
W okresie Wielkiego Postu nawracamy się, kierując nasze myśli i serce do Boga, aby w ten sposób świadczyć o darach Jego miłości i dobroci. Zostały nam one objawione najpełniej w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. On oddał swoje życie z miłości do każdego z nas, a przez życie przeszedł, dobrze czyniąc (por. Dz 10,38).
Każdy z nas jest powołany do tego, aby świadczyć o Jezusowej miłości i swoim dobrym życiem ukazywać i potwierdzać Bożą dobroć. Uczestnicząc regularnie w niedzielnej Eucharystii, uczymy się dobroci Boga, a napełnieni sakramentalną łaską stajemy się dobrymi ludźmi.
Prośmy dzisiaj Pana Boga o łaskę dobroci, która jest ukojeniem dla przepełnionych bólem i zalęknionych ludzkich serc
...więcej »

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2010

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2010 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14.03.2010

Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Przypowieść o miłosierdziu Boga - którą za chwilę w liturgii słowa usłyszymy - niesie nadzieję, ale równocześnie w połowie Wielkiego Postu wzywa do konkretnych działań z naszej strony. Pomocne
Święty Paweł usilnie wzywa: „Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5,20). To wezwanie jakże pasuje do naszych Rekolekcji, które dziś rozpoczynamy. Skorzystajmy z tego czasu łaski prze udział w rekolekcjach i powrót do do miłującego Ojca przez sakrament pokuty i pojednania.
...więcej »

III Niedziela Wielkiego Postu

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 07.03.2010
WPROWADZENIE
Żyjemy w świecie, w którym prawo do szczęścia umiejscowione jest na szczycie hierarchii wartości człowieka. Niekiedy człowiek pragnie to szczęście zrealizować za wszelką cenę w myśl zasady: „cel uświęca środki". W takiej sytuacji wołanie Jezusa o nawrócenie, które jest nie tylko unikaniem jednego konkretnego grzechu, ale aktem odnoszącym się do całego na¬szego życia, staje się szczególnie dramatyczne. Nawrócenie to przede wszystkim zmiana mentalności, uporządkowanie hierarchii wartości, której zachwianie jest skutkiem grzechu.
Prośmy Jezusa Chrystusa podczas tej Eucharystii o zrozumienie, czym jest grzech i jego skutki. Prośmy także o siły potrzebne do przezwyciężania naszych słabości i podnoszenia się z codziennych upadków.
...więcej »

II Niedziela Wielkiego Postu, 28.02.2010


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28.02.2010
WPROWADZENIE
Postawa słuchania słowa Bożego jest konieczna podczas każdej Mszy Świętej. Chrystus w Eucharystii staje się dla nas obecny zarówno pod postaciami chleba i wina, jak i w słyszanym podczas liturgii słowa Piśmie Świętym. Głos z obłoku, o jakim dziś usłyszymy w Ewangelii, przynagla nas do bezwarunkowego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi.
Całkowite posłuszeństwo wymaganiom, jakie stawia przed nami Syn Boży, nie jest jednak sprawą łatwą. Codziennie bowiem potykamy się o naszą słabość i ułomność, doświadczając bezowocności i grzeszności naszych czynów. Na początku tej Mszy Świętej, aby w niej godnie uczestniczyć, przeprośmy za wszystkie nieposłuszeństwa prawom Jezusowym, jakich dopuściliśmy się w minionym okresie.
...więcej »

I Niedziela Wielkiego Postu, 21.02.2010

I Niedziela Wielkiego Postu, 21.02.2010 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2010
WPROWADZENIE
W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. W ten sposób rozpoczął się czas pokuty, nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. To wszystko po to, byśmy pamiętali, że Wielki Post musi być inny od naszej codzienności.
Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do duchowego wejścia na pustynię, miejsce, gdzie dokonuje się wewnętrzna wali Ciągle w swoim życiu doświadczamy pokus, aby w codziennych sprawach i wyborach nie liczyć się z Bożą wolą. Wsłuchajmy się zatem uważnie - podczas liturgii słowa - w stanowczy głos Jezusa, który odpowiada na pokusy szatana.
...więcej »

VI Niedziela zwykła - C, 14 lutego 2010

VI Niedziela zwykła - C, 14 lutego 2010 VI NIEDZIELA ROKU - 14.02.2010
WPROWADZENIE
Św. Paweł przypomina nam dziś o tym, że nasza ufność Bogu nie dotyczy wyłącznie doczesności.
O wiele ważniejszym jest pokładać ufność w zmartwychwstaniu Chrystusa i wierzyć, że śmierć nie jest końcem, zaś sens naszej codzienności wykracza poza tu i teraz.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt