Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ poniedziałek, 11 grudnia 2017 r,

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 03.01.2010

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 3.01.2010
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę w nowym 2010 roku. W tym dniu gromadzimy się w naszej świątyni, by podczas Eucharystii spotkać się z Chrystusem. Jak On stał się ciałem i zamieszkał między nami, tak i my przychodzimy do Niego, by na progu tego roku na nowo zaprosić Go do naszego życia.
Otwórzmy się więc na słuchanie słowa Bożego i przygotujmy nasze serca na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej.
Aby godnie przeżyć tę Mszę Świętą, uznajmy przed Bo¬giem, że jesteśmy grzeszni, i prośmy Go o miłosierdzie dla nas. ...więcej »

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY, 27.12.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim" (Łk 2,40).
Wpatrując się w ten wzór Świętej Rodziny, pragniemy w czasie tej Eucharystii modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyźnie, na świecie. Prośmy, by z radością przyjmowały każde ludzkie życie; by stawały się środowiskiem wszech-stronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne.
Za to, że nie zawsze otwieramy swe serca na Bożą łaskę, że nie współpracujemy z nią, przeprośmy teraz, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze. ...więcej »

Boże Narodzenie 2009

Boże Narodzenie 2009 UROCZYSTO¦Ć BOŻEGO NARODZENIA, 25 grudnia 2009 r.
Wprowadzenie do liturgii
„Dzi¶ narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina przynosi rado¶ć ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję w serca, dzi¶, kiedy tak wielu ludzi jest pogrążonych w zwątpieniu i lęku o przyszłość. A my, ufający Bogu, pełni wiary i radości świętujmy ten szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Niech święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi Boży Syn w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz trudną codzienność. ...więcej »

IV Niedziela Adwentu, 20 grudnia 2009 r.

IV NIEDZIELA ADWENTU, 20 grudnia 2009 r.
Wprowadzenie do liturgii
Płonąca na adwentowym wieńcu czwarta świeca świadczy, że przeżywamy dziś ostatnią już niedzielę Adwentu - czasu oczekiwania na radosne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, podczas których będziemy w liturgiczny sposób obchodzić pamiątkę wcielenia Słowa Bożego. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, uświadamia nam podstawową praw¬dę naszej wiary, że Bóg nie jest „Bogiem zaświatów", Bogiem, który nie interesuje się stworzoną przez siebie ludzkością, lecz jest Bogiem ciągle obecnym pośród ludzi i bliskim każdemu człowiekowi. ...więcej »

III Niedziela Adwentu, 13 grudnia 2009 r

III Niedziela Adwentu, 13 grudnia 2009 r III NIEDZIELA ADWENTU, 13 grudnia 2009 r.
Wprowadzenie do liturgii
Przeżywaj±c trzeci± niedzielę Adwentu, otwórzmy się na obecno¶ć Boga, który jest Miło¶ci± i zawsze pragnie szczę¶cia każdego z nas. Z miło¶ci do nas Bóg Ojciec posłał swego Syna, który pozostał w¶ród nas w Eucharystii. Otwórzmy więc nasze serca na przychodzącego do nas Jezusa, abysmy umocnieni Jego miłosci± podejmowali dobre uczynki wobec naszych bliĽnich
i zmierzali do osi±gnięcia prawdziwego szczę¶cia.
Pan jest blisko. (Flp 4,5). Niech te słowa ¦więtego Pawła, które usłyszymy w drugim czytaniu, napełniaj± nas prawdziwą rado¶ci± i wyzwol± jeszcze większe pragnienie spotkania się z naszym Panem i Zbawc±.
...więcej »

II NIEDZIELA ADWENTU, 6 grudnia 2009 r.

II NIEDZIELA ADWENTU, 6 grudnia 2009 r. II NIEDZIELA ADWENTU, 6 grudnia 2009 r.
Wprowadzenie do liturgii
Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, usłyszymy wezwanie do przygotowania naszych serc na spotkanie z przy¬chodzącym do nas Zbawicielem. Święty Jan Chrzciciel nawo¬łuje: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego" (Łk 3,4). Święty Paweł zaś prosi, abyśmy „byli czyści i bez za¬rzutu na dzień Chrystusa" (Flp 1,10). Niech te słowa przenikają dziś nasze serca, byśmy mogli przeżyć prawdziwą radość podczas spotkania z Bogiem, który jest Miłością.
Druga niedziela Adwentu obchodzona jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Niech więc naszemu przygotowywaniu się na spotkanie z Panem i Zbawicielem towarzyszy także modlitwa za naszych bliźnich, którzy tak jak my pragną napełnić swoje serca radością spotkania z Jezusem. Do tych modlitw dołączmy nasz trud nawrócenia i ofiarujmy go w intencjach Kościoła na Wschodzie, by mógł rozwijać się w wolności i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. ...więcej »

I Niedziela Adwentu, 29 listopada 2009 r.

I Niedziela Adwentu, 29 listopada 2009 r.
I NIEDZIELA ADWENTU, 29 listopada 2009 r.
Wprowadzenie do liturgii
Bądźmy świadkami Bożej miłości
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Jeszcze raz chcemy przeżyć wszystkie tajemnice naszej wiary i z Jezusem Chrystusem czynić siebie lepszymi ludźmi. Wraz z całym Kościołem w Polsce ten nowy rok pragniemy przeżywać w myśl hasła: „Bądźmy świadkami Miłości”. Mamy być świadkami Miłości przez duże „M”, to znaczy, że mamy sobie wzajemnie i każdemu człowiekowi przypominać o Bogu, który jest Miłością. Bóg jest Miłością
– miłosierną i sprawiedliwą, opartą o prawdę, ale cierpliwą. Miłością posuniętą poza granice naszej wyobraźni. Na tę Miłość rozpoczynamy oczekiwanie dziś – z pierwszą niedzielą Adwentu. ...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt