Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ sobota, 24 lutego 2018 r,

33 Niedziela Roku B, 15 listopada 2009 r.

33 Niedziela Roku B, 15 listopada 2009 r.
Trzydziesta trzecia niedziela roku, B, 15.11.2009

Wprowadzenie do Mszy Świętej
XXXIII Niedziela Zwykła
Pan jest blisko, Królestwo Boże jest u drzwi. Choć nie znamy daty powtórnego przyjścia Jezusa, oczekujemy go, a każda Eucharystia to zwiastowanie Jego bliskości.
Niech oczekiwanie oczyści nasze serca i przygotuje na obecność Boga. ...więcej »

XXXII Niedziela Roku, B - 08.11.2009 r.

XXXII Niedziela Roku, B - 08.11.2009 r. Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
Z wiar± przychodzimy do ¶wi±tyni, aby tu, podczas sprawowanej Eucharystii, na nowo przeżyć spotkanie z Bogiem. On przychodzi do nas, aby nas umocnić i zapewnić o swojej niewyczerpanej miło¶ci względem każdego z nas. Jest to miło¶ć potwierdzona ofiar± z Jednorodzonego Syna Bożego dla naszego zbawienia. Jak usłyszymy dzisiaj w drugim czytaniu: Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekuj±" (Hbr 9,28).
Mamy to szczę¶cie, że możemy uczestniczyć w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, że możemy do¶wiadczyć owoców Jego odkupienia, wyzwolenia z grzechu i obdarzenia nowym życiem łaski. Dzięki tej Ofierze Jezusa możemy prawdziwie nazywać się dziećmi Bożymi. Uprawnia nas to do pokładania ufno¶ci w Bogu Ojcu, który nas miłuje, nie przestaje się troszczyć o nas i pragnie naszego dobra.
Niech udział w dzisiejszej Eucharystii stanie się dla nas aktem ponownego zawierzenia siebie miłującej Bożej opatrzno¶ci. ...więcej »

Wszystkich Świętych, 1 listopada 2009 r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 01.11.2009

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wokół Chrystusowego ołtarza gromadzi nas dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to -jak się czasem upraszczając mówi - „święto zmarłych". Podczas dzisiejszej uroczystości wspominamy tych, którzy już cieszą się chwałą nieba, chociaż Kościół nie umieścił ich imion w oficjalnym spisie świętych.
W czasie tej Eucharystii, wierząc w tajemnicę świętych obcowania, wzywamy wstawiennictwa naszych sióstr i braci, którzy poprzedzili nas wszystkich w pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny i cieszą się już szczęściem wiecznego przebywania z Bogiem w niebie. ...więcej »

30 Niedziela Roku B, 25.10.2009 r.

30 niedziela zwykła, rok B, 25.10.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej


Ofiara z siebie, jaką złożył Jezus za nas wszystkich jest ostateczna i ma moc zbawczą.
Co więcej – tajemnica zbawienia dokonuje się na naszych oczach w trakcie spotkania eucharystycznego. To wielkie szczęście i zobowiązanie jednocześnie – by żyć obecnością Jezusa na co dzień. ...więcej »

29 Niedziela Roku - B, 18 października 2009 r.

29 niedziela zwykła, rok B, 18.10.2009
Tydzień Misyjny
Wprowadzenie do Mszy Świętej


„Aby mieli życie" - to pragnienie Jezusa wyrażone w Ewangelii Janowej pobudza nas dzisiaj do refleksji nad działalnością misyjną Kościoła, szczególnie zaś nad troską o życie.
Sam Pan, oddając nam swoje życie w Eucharystii, zaprasza nas do troski, aby inni mieli życie. Tą troską otaczamy szczególnie tych, którzy utracili lub zagubili sens życia - swoją godność dzieci Bożych, aby mocą Słowa i ofiarną służbą naszego życia napełniali się życiem na chwałę Boga. ...więcej »

Tydzień Miłosierdzia, 04.10.2010

Tydzień Miłosierdzia, 04.10.2010 27 niedziela zwykła, rok B, 04.10.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 65. Tydzień Miłosierdzia, który przypomina nam o tym, byśmy otoczyli troską życie. Jest ono darem Bożym i zadaniem.
Coniedzielna Eucharystia, sprawowana w parafii, jako wspólnocie dzieci Bożych, umożliwia nam spotkanie z odwiecznym Słowem, Synem Bożym, który zawiera w sobie pełnię życia (por. J 3, 14; 11, 25; 17, 2). To On jest Źródłem i Dawcą wszelkiego życia, i tylko z Nim człowiek może nadać sens swojej egzystencji. Tam, gdzie człowiek czuje się panem życia swojego i innych, tam nigdy nie zazna pokoju, nie zawiąże wspólnoty, podepcze dar darmo dany, przekreśli miłość Boga.
Dar życia winniśmy pielęgnować, strzec i rozwijać jak najcenniejszy kamień, który poddając się szlifowaniu rękom rzemieślnika, stanie się drogocennym diamentem. Stając w pokorze serca, prośmy Chrystusa, by nasze życie, umacniane Jego Słowem i przyjmowaną Komunią św, coraz bardziej przypominało Jego ziemską drogę, byśmy w wieczności zasłużyli na pełnię życia w Bogu. ...więcej »

XXVI Niedziela Roku, 27 września 2009 r.


XXVI Niedziela Zwykła, 27.09.2009

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Jest także zobo¬wiązaniem, aby tę jedność umacniać i nieustannie dążyć do jedności z tymi, którzy oddalili się od Chrystusa. Gdy przy¬chodzimy na Mszę Świętą, uświadamiamy sobie, że nie tylko budujemy jedność naszej wspólnoty, ale także przyczyniamy się do zjednoczenia całej ludzkości wokół Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest źródłem naszej życzliwej otwartości na dru¬giego człowieka.
Do tej otwartości wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w której wyjaśnia swoim uczniom, że „kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9,40). Jezusowe słowa wpisują się w kontekst poszukiwania drogi do jedności ze wszystkimi ludźmi na fundamencie wierności nauce i posłannictwu Jezusa.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt