Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ sobota, 24 lutego 2018 r,

XVI Niedziela Roku, 19.07.2009

XVI Niedziela Roku, 19.07.2009 XVI Niedziela Zwykła, 19.07.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco" (Mk 6,31). Te słowa skierował Jezus do swoich uczniów, którzy zebrali się wokół Niego po wypełnieniu wcześniej powierzonych im zadań. Chciał, aby nabrali oni nie tylko sił fizycznych do dalszej pracy, ale także, jak On sam, umocnili się duchowo.
Okres wakacji i urlopów to czas odpoczynku od nauki i pracy. Jest to czas przeznaczony na regenerację sił potrzebnych do wypełniania swoich obowiązków. Wsłuchując się w zaproszenie Jezusa skierowane do Apostołów, pomyślmy, jak spędzamy swój wolny czas.
Na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za to, że niekiedy przecenialiśmy nasze siły i zapominaliśmy o niezbędnym odpoczynku. Jeśli sumienie wyrzuca nam, iż podczas dni przeznaczonych na wypoczynek zapominaliśmy o wzmocnieniu sił duchowych poprzez rozmowę z Bogiem, przeprośmy Go za to.

...więcej »

XV Niedziela Roku, B - 12 lipca 2009 r.

XV Niedziela Roku, B - 12 lipca 2009 r. XV Niedziela Zwykła, 12.07.2009
Gromadzimy się w naszej świątyni na Eucharystii, aby uczestniczyć w celebracji pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Będziemy świadkami i uczestnikami świętych obrzędów.
Prośmy dobrego Boga, aby umocnił naszą wiarę, co po¬zwoli nam odważnie świadczyć o zmartwychwstałym Chrystusie w naszym codziennym życiu i nieść Dobrą Nowinę siostrom i braciom.
...więcej »

XIII Niedziela Roku, B - 28 czerwca 2009 r.

XIII Niedziela Roku, B - 28 czerwca 2009 r. XIII Niedziela Zwykła, 28.06.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszą niedzielę liturgia słowa skłania nas do refleksji nad rzeczywistością wiary. Historia Kościoła wielokrotnie ukazuje, iż heroiczność wyznawców Chrystusa pobudzała i nadal pobudza wszelkie działania apostolskie.
Obecnie, w warunkach polskich, nie jesteśmy zmuszeni, aby zaświadczać o wierze, oddając za nią życie. Cieszymy się wolnością i na ogół możemy bez przeszkód dać świadectwo naszej wierze. Dzisiejsze czasy niosą jednak inne trudności, które mogą paraliżować naszą odwagę w składaniu świadec¬twa wierze. Trzeba zatem, abyśmy nieustannie modlili się, by nasza wiara wyznawana ustami znajdowała swoje coraz pełniejsze potwierdzenie w codziennym życiu.
W Ewangelii usłyszymy o wskrzeszeniu córki Jaira. Chry¬stus zwyciężył śmierć i wyzwolił nas z więzów grzechu. Nie¬ustannie zaprasza nas do siebie, abyśmy umacniając wiarę, dzięki Niemu osiągali pełnię życia. Wdzięczni za wielki dar Chrystusowej łaski powtarzajmy za Psalmistą: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś" (Ps 30,2). Niech nasze dzisiejsze spotkanie z Chrystusem w czasie Eucharystii będzie również okazją do odnowienia w sobie godności dziecka Bożego.
...więcej »

XII Niedziela Roku, 21.06.2009 r.

XII Niedziela Roku, 21.06.2009 r. XII Niedziela Zwykła, 21.06.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na Eucharystii w pierwszą niedzielę wakacji. Dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się czas wypoczynku po trudach nauki szkolnej. W miesiącach letnich również wielu dorosłych planuje swoje urlopy wypoczynkowe. Czas wolny od nauki i pracy to dobra okazja, aby nie tylko odpocząć w sposób fizyczny, ale pomyśleć też o swoim życiu duchowym. Na wakacyjnych szlakach zwróćmy naszą uwagę na piękno przyrody, która świadczy o wielkości jej Stwórcy. Tę myśl zawierają czytania dzisiejszej liturgii słowa, które ukazują nam Boga jako Pana wszelkiego stworzenia. Jemu poddane są wszelkie żywioły (por. Hi 38,1.8-11).
...więcej »

XI Niedziela Zwykła, 14.06.2009

XI Niedziela Zwykła, 14.06.2009
XI Niedziela Zwykła, 14.06.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Uczestnicząc w Eucharystii, przychodzimy do samego źródła życia. Jezus Chrystus, który się za nas ofiaruje, napełnia nas życiem Bożym i sprawia, że ono w nas wzrasta i dojrzewa aż do czasu, kiedy osiągniemy jego pełnię w królestwie Bożym w wieczności. Otwórzmy się zatem na ten dar życia wiecznego poprzez żywą wiarę, gorącą miłość i ufną nadzieję.
Pragniemy w czasie tej Eucharystii podziękować Bogu za dar sakramentu bierzmowania, za posługę księdza biskupa, za rodziców i wszystkich, którzy pomogli bierzmowanym przygotować się do dobrego przyjęcia darów Ducha Świętego. ...więcej »

II Rodzinny Festyn Integracyjny

Rodzinny Festyn Integracyjny
Dnia 6 czerwca 2009 r. przy Kościele pw. św. Trójcy w Żukowie odbył się „II Rodzinny Festyn Integracyjny”. Impreza zorganizowana została w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW, a jej celem była organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Sołectwa Żuków i gminy oraz ich integracja ze środowiskiem zamieszkania i aktywizowanie do udziału w życiu społecznym. Zależało nam również na pozyskaniu wsparcia finansowego na remont XV-wiecznego Kościoła w Żukowie. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”, a w jej sprawnej organizacji dopomógł Urząd Gminy w Przelewicach.
Uroczystego otwarcia „II Rodzinnego Festynu Integracyjnego” dokonał ks. Leszek Konieczny Dziekan Dekanatu Pyrzyckiego w asyście: Wiktora Tołoczko Starosty Pyrzyckiego i Zdzisława Pijewskiego Przewodniczącego Rady Gminy w Przelewicach. Odwiedzili nas również Radni Rady Gminy w Przelewicach, mieszkańcy z terenu Gminy Przelewice, a także byli mieszkańcy Żukowa i pobliskich okolic. Uroczystość prowadzili konferansjerzy - Anna Garzyńska i Dariusz Jałoszyński.
Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, rodziny, jak i osoby dorosłe. Dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewały dzieci ze świetlicy środowiskowej z Żukowa i zespoły: folklorystyczny „JUTRZENKA” z Przelewic, Zespół Śpiewaczy „Retro” z Barlinka, a gwiazdą wieczoru był Zespół Muzyczny „Clerboyz” z Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Koncert muzyki chrześcijańskiej w ich wykonaniu jest nową formę Ewangelizacji i wzbudza ogromne zainteresowanie. Jest pięknym, duchowym przeżyciem. W dalszej części festynu wystąpił także zespół taneczny „TOP DANCE” z Pełczyc, Zespół „SONATA” z Mostkowa i „Coco Jombo” z Żukowa.
W trakcie festynu odbyły się także różne konkursy sportowo–rozrywkowe, w których mogły uczestniczyć zarówno dzieci, jak też osoby dorosłe. W sprawnym przeprowadzeniu konkursów dla dzieci dopomogli Lidia Walkowiak i Stanisław Komorowski oraz Elżbieta Duda i Elżbieta Kurkowiak. Dorośli rozegrali mecze piłkarskie na boiskach wielofunkcyjnych Orlik. W turnieju piłki nożnej udział wzięły 4 drużyny piłkarskie. Zwyciężyła drużyna „Młode Wilki”. W turnieju siatkarskim udział wzięły 2 drużyny. Zwyciężyła drużyna Pani Sołtys Sołectwa Żuków. Dla dzieci dodatkowo przygotowano rozgrywki mini-tenisa stołowego, trampolinę, malowanie twarzy i inne ciekawe atrakcje. Duże emocje wzbudziły także przejażdżki samochodem policyjnym na sygnale. Z kolei dorośli mieli okazję wykazać się swą sprawnością w różnych konkursach. Organizatorzy wszystkim uczestnikom festynu zapewnili poczęstunek. Można było posilić się m.in. flakami, bigosem, frytkami z rybą oraz potrawami z grilla, przygotowanymi przez Panie: Aleksandrę Grzybowską, Małgorzatę Kowalską, Teresę Pietraszkiewicz, Jolantę Gawryluk i Teresę Stalinger. Były też gofry z dodatkami i dużo pysznego ciasta, które upiekły Panie z Żukowa, Karska i Ukiernicy.
Podczas festynu można było obejrzeć ekspozycję produktów wykonanych przez Iwonę Fesner i Żanetę Mrówczyńską oraz produkty firmy kosmetycznej. Nie zabrakło także loterii fantowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Losowanie nagród głównych odbyło się w późnych godzinach wieczornych, a ufundowali je Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko i Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała. Zorganizowano również zabawę taneczną, przy muzyce Zespołu Ryszarda Bażanta. Imprezę wspomogli: Starosta Pyrzycki, Urząd Gminy w Przelewicach, Spółka z o.o. „Karsko”, Rada Sołecka w Żukowie, Firma Paan- bus, Mieczysław Mularczyk i Jan Jaworski – Radni Rady Powiatu Pyrzyckiego, Eugeniusz Turtoń, Beata Woźniak i Jerzy Szczęsny – Radni Rady Gminy w Przelewicach, Hieronim Stęplowski oraz Zbigniew Lewandowski. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy! Wyrażamy również słowa podziękowania za pomoc, zaangażowanie w organizację festynu mieszkańcom Żukowa i Karska. Dochód z festynu organizatorzy przeznaczają tradycyjnie na remont Kościoła pw. św. Trójcy w Żukowie. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku podczas „I Rodzinnego Festynu Rodzinnego zbieraliśmy środki finansowe na remont dachu w/w Kościoła. Mamy już piękny i nowy dach!
Autor:
Anna Garzyńska

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2009 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2009 r. Uroczysto¶ć Zesłania Ducha ¦więtego , 31.05.2009
Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
Przeżywamy dziś pamiątkę Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na młody Kościół zebrany w jerozolimskim Wieczerniku. Otrzymawszy jego moc, Apostołowie mogli iść na cały świat, głosząc orędzie zbawienia. Tamte wydarzania nie tylko przypomina nam dzisiejsza uroczystość, ale stają się one obecne w naszym parafialnym wieczerniku, w którym gromadzimy się, by sprawować ofiarę Mszy Świętej.
Prośmy teraz z wiarą, by Duch Święty przyszedł do każdego z nas i napełnił nas swoją obecnością, oświecił umysły światłem prawdy oraz rozpalił w nas pragnienie świętości.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt