Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś poniedziałek, 11 grudnia 2017 r,

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2009 r.

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2009 r. II Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdego roku szóstego sierpnia obchodzimy święto Przemie¬nienia Pańskiego. Także w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół odczytuje Ewangelię o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce na górze Tabor. W ten sposób w naszym wielkopostnym przygotowaniu do świąt wielkanocnych otrzy¬mujemy potwierdzenie, że Jezus, ukazujący się jako prawdzi¬wy Bóg i prawdziwy człowiek, oczekuje od nas dogłębnej duchowej przemiany. Jesteśmy powołani, zgodnie z hasłem obecnego roku duszpasterskiego, aby „otoczyć troską życie", a tego nie można uczynić bez autentycznej duchowej przemiany.
Wsłuchując się w słowa Boga Ojca, który na górze Tabor pouczył wszystkich uczniów Chrystusa: „To jest mój Syn umi¬łowany, Jego słuchajcie!" (Mk 9,7), chciejmy otworzyć się na Boże wezwanie, aby móc dobrze przygotować się na radosne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.

...więcej »

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 01.03.2009

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 01.03.2009 I Niedziela Wielkiego Postu - 1.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Te sło¬wa Chrystusa, które po raz kolejny rozbrzmiewają w naszych uszach, mają moc zmienić nasze życie. Zgromadzeni na Mszy Świętej otwórzmy się więc na moc Bożego słowa i uświęcające działanie Eucharystii, aby Wielki Post, który rozpoczęliśmy, stał się dla nas czasem przemiany serc i czynów.

...więcej »

VII NIedziela Roku, 22 lutego 2009 r.

VII NIedziela Roku, 22 lutego 2009 r. VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zebrani na Eucharystii, która jest pamiątką Paschy Chrystusa, stajemy u źródła, a zarazem na szczycie. Wierzymy bowiem, że Eucharystia jest niewyczerpanym źródłem świętości, łaski i mocy duchowej dla każdego chrześcijanina. Jednocześnie, uczestnicząc we Mszy Świętej, uczestniczymy w najdoskonal-szym akcie kultu Bożego - to jest właśnie szczyt życia chrześcijańskiego. W takim nastawieniu zechciejmy wsłuchać się w dzisiejsze słowo Boże, które przypomina nam o odpowiedzialności za życie duchowe bliźnich.

...więcej »

VI Niedziela Roku - B, 15.02.2009.

VI Niedziela Roku - B, 15.02.2009. VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zatroskani o autentyczne życie przychodzimy do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. On jest wśród nas i jest dla nas, zwłaszcza w Eucharystii. Ona daje nam możliwość doświadczenia miłującej obecności Boga w naszej codzienności. Miłość Boga leczy nas z trądu grzechu i wprowadza na drogę świętości. Nieustannie jednak trzeba nam wołać o łaskę nawrócenia i gotowości życia na chwałę Boga.
...więcej »

V Niedziela Roku B, 8 lutego 2009 r.

V Niedziela Roku B, 8 lutego 2009 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej

Poprzez światło wiary zawsze możemy dostrzec w swoim życiu obecność Chrystusa i Jego działanie. Nigdy nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Chrystus nie tylko działał - jak ukazuje to dzisiejsza Ewangelia - podczas swego ziemskiego życia ale działa i dzisiaj, szczególnie poprzez sakramenty święte Czy jednak spotyka się z wystarczającą aktywnością z nasze strony?
Za to, że niekiedy brakowało nam wiary i trudno przychodziło nam rozpoznawanie działania Jezusa w naszym życiu przeprośmy Go, abyśmy mogli spotkać się z Nim w Jego słowie i Eucharystii.

...więcej »

IV Niedziela Roku, 1 lutego 2009 r.

IV Niedziela Roku, 1 lutego 2009 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 1.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanie przychodzą do kościoła na Mszę Świętą, aby poprzez uczestnictwo w liturgii słowa i liturgii eucharystycznej składać uwielbienie i dziękczynienie Bogu Ojcu za wszystkie otrzymane przez Chrystusa dary. Każdy z nas zostaje zapro¬szony przez kochającego Ojca do stołu eucharystycznego, któ¬ry Jest równocześnie stołem słowa Bożego i Ciała Pana" (KKK 1346).
Zanim przyjmiemy Ciało Chrystusa, będziemy słuchać sło¬wa Bożego, które -jak przypomina Święty Paweł -jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego" (Rz 1,16). Słowa wypowiadane przez Jezusa mają w sobie moc przemieniającą i uzdrawiającą nasze życiowe zranienia. Otwórzmy się zatem na żywe słowo Boże i powierzmy Chrystusowi własne życie i naszych bliskich.

...więcej »

Nawrócenie Świętego Pawła, 25 stycznia 2009 r.

Nawrócenie Świętego Pawła, 25 stycznia 2009 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.01.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W całym Kościele przeżywamy Rok Świętego Pawła. Dziś w liturgii wspominamy nawrócenie prześladowcy Kościoła Szawła w wielkiego Apostoła narodów Pawła. Dokonało się ono na skutek wyraźnej interwencji Bożej i miało ogromne znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa. Paweł bowiem zaniósł Ewangelię do całego ówczesnego cywilizowanego świata. Wiele musiał wycierpieć z tego powodu, ale nigdy się nie załamał. Nic go nie potrafiło odłączyć od miłości Chrystusowej.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt