Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

Wielkanoc 2009

Wielkanoc 2009 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 12. IV 2008 r.
Wprowadzenie do Mszy Œwiętej

Uroczystoœć Zmartwychwstania Pańskiego, którš dzisiaj przeżywamy, napełnia nasze serca radoœciš, nadziejš i mocš. Głos rezurekcyjnych dzwonów ogłosił zwycięstwo Chrystusa nad œmierciš, grzechem i szatanem. Z pustego grobu powstaje naŹdzieja i uskrzydla nasze serca. Ze zjednoczenia z Jezusem płynie moc pozwalajšca z odwagš opowiadać się po stronie dobra. Te wszystkie przeżycia i pragnienia chcemy złożyć w EuchaŹrystycznej Ofierze, proszšc, aby Bóg je przyjšł, uczynił ŸróŹdłem swojej chwały i naszego uœwięcenia.
...więcej »

Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009

Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009 Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie hosanna, wnet zamieni się w okrzyk ukrzyżuj Go!. Tak często te same usta wypowiadają słowa błogosławieństwa i słowa przekleństwa.
Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stańmy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował. Ta miłoœć daje nam siebie także w tej Eucharystii.
...więcej »

V Niedziela Wielkiego Postu, 29.03.2009

V Niedziela Wielkiego Postu, 29.03.2009 V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2009
Okres Wielkiego Postu prowadzi nas do głębszego zastanowienia się nad naszym życiem, a zwłaszcza nad jego celem, którym jest sam Bóg - Pan chwały, szczęścia i życia. Czy mamy rzeczywiście na względzie ten cel i czy podejmujemy działania, które mogłyby do niego doprowadzić? Postawienie sobie takich pytań jest uzasadnione na początku Mszy Świętej, ponieważ to właśnie jej przeżywanie stanowi centrum naszego dążenia do tego celu oraz udziela nam tej mocy, która jest bezwzględnie koniecznym warunkiem osiągnięcia tego celu. Jest to tym bardziej ważne w dzisiejszą niedzielę, gdyż Chrystus chce nas pouczyć o podstawowej zasadzie zmierzania do Boga - zasadzie umierania, z którego rodzi się prawdziwe życie
INTENCJE NIEDZIELNE:
8.00 – Żuków – + Marianna Kowalska, 1 rocz.
10.00 - Przywodzie: - + Rudolf Szaper, 20 rocz.
11.30 – Lubiatowo: - + Maria i Jan Chłap
13.00 – Żuków: + Edward i Jadwiga Głuszczak

Dziś gościmy alumna ASD w Szczecinie, który przybył do naszej wspólnoty, abp modlić się o dar nowych powołań i dać świadectwo o swoim powołaniu, a po Mszy Św. będzie zbierał ofiary na utrzymanie AWSD w Szczecinie

17.00 – GORZKIE ŻALE

...więcej »

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22.03.2009

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22.03.2009 IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na Eucharystii w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną w liturgii niedzielą „laetare", co znaczy -„ciesz się, raduj". Kościół wzywa nas do radości, gdyż czło¬wiek przez wiarę, nawrócenie i miłość odnajduje drogę do Bo-ga, „który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).
Dziękujmy więc dziś Bogu za to, że będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, przywrócił nas do życia (por. Ef 2,4)

...więcej »

Rekolekcje Wielkopostne


Drodzy Parafianie,
Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu. Na rozpoczęcie tego okresu liturgicznego Ewangelia ukazała naszego Zbawiciela na pustyni, Który przez 40 dni przygotowuje się przez post i modlitwę do rozpoczęcia swej publicznej działalności. Za przykładem Chrystusa my też w Wielkim Poście zastanówmy się nad sensem naszego życia.
Z wielkim niepokojem, jako tutejszy duszpasterz, obserwuję, że wielu moich Parafian nie praktykuje swej wiary; żyje w niezależności od Stwórcy. Niestety, przez takie życie stają się niewolnikami samych siebie i prawdopodobnie doświadczają w bolesny sposób pustki i samotności.
Kochani, nikt nie może zapomnieć o tym, że jest dzieckiem Bożym, powołanym do wypełnienia swego życiowego powołania. Przecież nasze życie, zdrowie i pomyślność materialna zależą całkowicie od Boga. Kiedy buntujemy się przeciw tej zależności schodzimy z drogi zbawienia.
Już za tydzień rozpoczniemy w naszej parafii REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które mają prowadzić do nawrócenia. A nawrócenie to nic innego jak troska o dobre moralnie życie. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do wzięcia udziału w rekolekcjach słowami Św. Pawła Apostoła:
„W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem
Uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawie-
dliwoscią Bożą„ 2Kor 5,20-21.
Boża litośc i współczucie obejmą każdego, kto szczerze chce się nawrócić.
Ks. Mirosław Gębicki
PROGRAM REKOLEKCJI
22 marca (niedziela) – rozpoczęcie Rekolekcji:
08.00 – Żuków: Msza Św. z nauk.a rekolekcyjną
10.00 – Przywodzie: Msza Święta z nauką
11.30 – Lubiatowo: Msza Św. z nauką
13.00 – Żuków: Msza Św. z nauką
23 marca (poniedziałek)
16.00 – Lubiatowo: Msza Św. z nauką
17.30 – Żuków: Msza Św. z nauką
18.30 – Przywodzie: Msza Św. z nauką
24 marca (wtorek) – dzień spowiedzi rekolekcyjnej
16.00 – spowiedź w Lubiatowie; 17.00 – Msza Św. z nauką
17.30 - 18.15 spowiedż w Przywodziu, 18.15 Msza Św. z nauką
18.00 – 19.00 – spowiedź w Żukowie; 19.00 Msza Św. z nauką.
25 marca(środa) – Zwiastowanie Pańskie – zakończenie
16.00 - Lubiatowo: Msza Św.
17.30 – Przywodzie: Msza Święta odpustowa
19.00 – Żuków: Msza Święta – zakończenie.

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2009 r.

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2009 r. III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga dwie tablice ka¬mienne, na których wypisanych zostało dziesięć przykazań, czyli Dekalog. Jest to fundament ludzkiego życia. Znajomość Bożego prawa i przede wszystkim przestrzeganie go w co¬dziennym życiu zbliża człowieka do Boga.
O tej istotnej prawdzie naszego życia przypomina nam dzisiejsza, trzecia już, niedziela Wielkiego Postu. Prawo Pań¬skie, które -jak mówi Psalmista -jest doskonałe i pokrzepia duszę (por. Ps 19,8), domaga się poszanowania i przestrzega¬nia. Módlmy się w czasie tej Mszy Świętej o to, byśmy z gor¬liwością realizowali zasady płynące z Dekalogu, a przez to kroczyli wytrwale drogą zbawienia.

INTENCJE NIEDZIELNE
8.00 – Żuków – + Zofia, Józef Połczyńscy
10.00 - Przywodzie: - + Pelagia Prawudzka, 6 rocz.
11.30 – Lubiatowo: - + + Tomasz i Franciszka Kowalscy
13.00 – Żuków: + Jan, Cecylia, Henryk, Stanisław i Eleonora
17.00 – Gorzkie Żale


...więcej »

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2009 r.

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2009 r. II Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdego roku szóstego sierpnia obchodzimy święto Przemie¬nienia Pańskiego. Także w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół odczytuje Ewangelię o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce na górze Tabor. W ten sposób w naszym wielkopostnym przygotowaniu do świąt wielkanocnych otrzy¬mujemy potwierdzenie, że Jezus, ukazujący się jako prawdzi¬wy Bóg i prawdziwy człowiek, oczekuje od nas dogłębnej duchowej przemiany. Jesteśmy powołani, zgodnie z hasłem obecnego roku duszpasterskiego, aby „otoczyć troską życie", a tego nie można uczynić bez autentycznej duchowej przemiany.
Wsłuchując się w słowa Boga Ojca, który na górze Tabor pouczył wszystkich uczniów Chrystusa: „To jest mój Syn umi¬łowany, Jego słuchajcie!" (Mk 9,7), chciejmy otworzyć się na Boże wezwanie, aby móc dobrze przygotować się na radosne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt