Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 01.03.2009

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 01.03.2009 I Niedziela Wielkiego Postu - 1.03.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Te sło¬wa Chrystusa, które po raz kolejny rozbrzmiewają w naszych uszach, mają moc zmienić nasze życie. Zgromadzeni na Mszy Świętej otwórzmy się więc na moc Bożego słowa i uświęcające działanie Eucharystii, aby Wielki Post, który rozpoczęliśmy, stał się dla nas czasem przemiany serc i czynów.

...więcej »

VII NIedziela Roku, 22 lutego 2009 r.

VII NIedziela Roku, 22 lutego 2009 r. VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zebrani na Eucharystii, która jest pamiątką Paschy Chrystusa, stajemy u źródła, a zarazem na szczycie. Wierzymy bowiem, że Eucharystia jest niewyczerpanym źródłem świętości, łaski i mocy duchowej dla każdego chrześcijanina. Jednocześnie, uczestnicząc we Mszy Świętej, uczestniczymy w najdoskonal-szym akcie kultu Bożego - to jest właśnie szczyt życia chrześcijańskiego. W takim nastawieniu zechciejmy wsłuchać się w dzisiejsze słowo Boże, które przypomina nam o odpowiedzialności za życie duchowe bliźnich.

...więcej »

VI Niedziela Roku - B, 15.02.2009.

VI Niedziela Roku - B, 15.02.2009. VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zatroskani o autentyczne życie przychodzimy do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. On jest wśród nas i jest dla nas, zwłaszcza w Eucharystii. Ona daje nam możliwość doświadczenia miłującej obecności Boga w naszej codzienności. Miłość Boga leczy nas z trądu grzechu i wprowadza na drogę świętości. Nieustannie jednak trzeba nam wołać o łaskę nawrócenia i gotowości życia na chwałę Boga.
...więcej »

V Niedziela Roku B, 8 lutego 2009 r.

V Niedziela Roku B, 8 lutego 2009 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej

Poprzez światło wiary zawsze możemy dostrzec w swoim życiu obecność Chrystusa i Jego działanie. Nigdy nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Chrystus nie tylko działał - jak ukazuje to dzisiejsza Ewangelia - podczas swego ziemskiego życia ale działa i dzisiaj, szczególnie poprzez sakramenty święte Czy jednak spotyka się z wystarczającą aktywnością z nasze strony?
Za to, że niekiedy brakowało nam wiary i trudno przychodziło nam rozpoznawanie działania Jezusa w naszym życiu przeprośmy Go, abyśmy mogli spotkać się z Nim w Jego słowie i Eucharystii.

...więcej »

IV Niedziela Roku, 1 lutego 2009 r.

IV Niedziela Roku, 1 lutego 2009 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 1.02.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanie przychodzą do kościoła na Mszę Świętą, aby poprzez uczestnictwo w liturgii słowa i liturgii eucharystycznej składać uwielbienie i dziękczynienie Bogu Ojcu za wszystkie otrzymane przez Chrystusa dary. Każdy z nas zostaje zapro¬szony przez kochającego Ojca do stołu eucharystycznego, któ¬ry Jest równocześnie stołem słowa Bożego i Ciała Pana" (KKK 1346).
Zanim przyjmiemy Ciało Chrystusa, będziemy słuchać sło¬wa Bożego, które -jak przypomina Święty Paweł -jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego" (Rz 1,16). Słowa wypowiadane przez Jezusa mają w sobie moc przemieniającą i uzdrawiającą nasze życiowe zranienia. Otwórzmy się zatem na żywe słowo Boże i powierzmy Chrystusowi własne życie i naszych bliskich.

...więcej »

Nawrócenie Świętego Pawła, 25 stycznia 2009 r.

Nawrócenie Świętego Pawła, 25 stycznia 2009 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.01.2009
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W całym Kościele przeżywamy Rok Świętego Pawła. Dziś w liturgii wspominamy nawrócenie prześladowcy Kościoła Szawła w wielkiego Apostoła narodów Pawła. Dokonało się ono na skutek wyraźnej interwencji Bożej i miało ogromne znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa. Paweł bowiem zaniósł Ewangelię do całego ówczesnego cywilizowanego świata. Wiele musiał wycierpieć z tego powodu, ale nigdy się nie załamał. Nic go nie potrafiło odłączyć od miłości Chrystusowej.

...więcej »

II Niedziela Roku B, 18 stycznia 2009 r.

II Niedziela Roku B, 18 stycznia 2009 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA - 18.01.2009
Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa, które skie¬rował do Apostoła Piotra: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr" (J l ,42). Piotr jest bowiem skałą, opoką, na której Jezus Chrystus, Boski Zbawiciel, zbudował swój Kościół (por. Mt 16,18). Tę prawdę uświadamiamy sobie w sposób szczególny właśnie dziś, kiedy wraz z całym Kościołem rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jed¬ność Chrześcijan. Chrystus Pan ustanowił bowiem jeden święty Kościół, prosząc swego Ojca, aby wszyscy Jego wyznawcy „stanowili jedno" (J 17,11).
Gromadząc się na dzisiejszej liturgii, pragniemy zatem modlić się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby porzuciwszy wszelkie uprzedzenia, podjęli wysiłki na rzecz jedności Jezusowej owczarni.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt