Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ sobota, 24 lutego 2018 r,

Chrzest Pański, 11 stycznia 2009 r.

Chrzest Pański, 11 stycznia 2009 r.
¦WIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 11.01.2009
Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
Wraz z całym Ko¶ciołem przeżywamy dzisiaj ¶więto Chrztu Pańskiego. Wspominaj±c chrzest Jezusa w rzece Jordan, u¶wiadamiamy sobie, że nasze życie z Chrystusem rozpoczęło się wraz z przyjęciem przez nas sakramentu chrztu ¶więtego.
Niech udział w tej Naj¶więtszej Ofierze będzie dla nas okazj± do dziękczynienia za dar wł±czenia nas w Chrystusa i do Ko¶cioła. Pro¶my także, aby¶my wiernie trwali przy Chrystusie i we wspólnocie dzieci Bożych - w Ko¶ciele.
Przepro¶my teraz Boga za nasze grzechy, zwłaszcza za to, że niekiedy sprzeniewierzyli¶my się przyrzeczeniom chrzcielnym, aby¶my mogli godnie uczestniczyć w tej Mszy ¦więtej.

...więcej »

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, 4 stycznia 2009 r.

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, 4 stycznia 2009 r. II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 4.01.2009
Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
Zanurzeni w tajemnicy Bożego Narodzenia, nadal trwamy w rado¶ci z faktu, że „Słowo stało się ciałem", że Bóg dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. W dzisiejsz± pierwsz± niedzielę stycznia pragniemy uwielbiać Boga Ojca nie tylko za dar wcielenia Jezusa Chrystusa, lecz także za dar nowego roku, jaki z Jego miłosierdzia otrzymujemy. Bóg bo¬wiem jest Ľródłem i pocz±tkiem wszystkiego, także naszego życia i czasu. Dlatego Jemu chcemy powierzyć nasz± przy¬szło¶ć, także rozpoczynaj±cy się nowy rok.
Dzi¶ podczas adoracji Naj¶więtszego Sakramentu w modlitewnym zamy¶leniu będziemy starać się zgłębiać tajemnicę Boga Ojca jako wzoru wszelkiego ojcostwa. Rozważymy, jak wielkim i pięknym jest powołanie nie tylko do macierzyństwa, ale również do ojcostwa.

...więcej »

Nowy Rok 2009

Nowy Rok 2009 ¦ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2009

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2008, Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego Narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od Zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo piątkowe jutro od godz. 8.30

4. Właśnie w sobotę, 3 stycznia, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Nie przegapmy zapewnienia samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). A tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

5. 6 –go stycznia (wtorek) będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną świętem Trzech Króli. Podczas Mszy Świętych poświęcimy kredę i kadzidło, zaś zebrane ofiary zostaną przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny.
Msze Św. GODZ. 16.00 – PRZYWODZIE;
17.15 – LUBIATOWO
18.30 - ŻUKÓW

6. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok dla nas wszystkich, dla naszych rodzin i dla naszej Ojczyzny będzie prawdziwie błogosławiony!

7. Wydarzenia zbawcze w 2008 r.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU - 31.12.2008
Jakimi uczniami Chrystusa byliśmy w minionym roku?
Miniony rok przeżywaliśmy jako uczniowie Chrystusa, starając się jak najwięcej nauczyć od Mistrza oraz usiłując od¬powiedzialnie wykorzystać każdy dar powie¬rzony nam przez Boga.
Szczególną formą spotkań z Jezusem i uczenia się od Nie¬go życia są sakramenty święte. W tym roku chrzest święty w naszej parafii przyjęło 20 dzieci - w tym sześcioro rodziców, którzy mają ślub kościelny, aż 14 rodzice żyją w wolnych związkach.
Niezniszczalne znamię wyciśnięte przez ten sakrament na naszej duszy pozostaje zna¬kiem rozpoznawczym na wieczność, a za to, co uczyniliśmy ze swoją przynależnością do Chrystusa, będziemy musieli odpo¬wiedzieć.
W minionym roku rozdano w naszej świątyni ok. 10 000 Komunii Świętej. Świadczy to o pełnym przeżywaniu Eucharystii przez wiernych oraz o czerpaniu siły i mądrości życia u źródła, jakim jest Jezus Chrystus. Sakrament małżeństwa zawarło 4 pary.
W minionym roku zmarło 11 osób z naszej wspólnoty para¬fialnej. Wszystkim, którzy przeżywają odejście najbliższych i przyjaciół, składamy wyrazy szczerego współczucia.
11 dzieci przystąpiło do I Komunii Św. 10 przyjęło sakr. Bierzmowania.

KOLĘDA 2008/2009

KOLĘDA 2008/2009
PLAN KOLĘDY 2008/2009
Od poniedziałku, 29 grudnia rozpoczynam odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
Poniedziałek, 29 grudnia
Godz. 10.00 – od pp. Zawadzkich do pp. Dudów
Ministranci: Łukasz Kurkowiak, Madej Piotr, Marcin Nowakowski

Wtorek, 30 grudnia
10.00 – Msza Św. – od pp. do pp. Sztanderów do Balceraków i rozpoczęcie Kolędy na Osiedlu

Środa, 31 grudnia
9.00 – Msza Św. – Kolęda do godz. 13.00
Osiedle – prawa strona,

Piątek, 2 stycznia 2009
Osiedle - lewa strona

Sobota, 3 stycznia
Godz. 9.00 Msza Św. na zakończenie kolędy
Godz. 10.00 – Ukiernica
PLAN KOLĘDY 2009 - Przywodzie
Od 5 stycznia rozpoczynam odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
5 stycznia - Przywodzie
14.00 Msza Św. w kościele :
Od nr 1 – 3, ośmiorak 38,39 - 30

6 stycznia, wtorek – Przywodzie
14.00 Msza Św. od nr 29a, b, c, czworak 28, czworak 27, czworak 14, ośmiorak 13


7 stycznia, środa – Przywodzie
God. 14.00 Msza Św.
Bloki: 7C, 7B,7A, czworak 6, nr 22, nr 23, czworak 5, nr 4


PLAN KOLĘDY 2009 - Żuków
Od 8 stycznia rozpoczynam odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.

8 stycznia, czwartek - Żuków
Godz. 14.00 Msza Św.
Karsko od pp. Piotrowskich – pp. Urbaniak
Kadłubek B., Komorowski Jakub


9 stycznia, piątek
14.00 Msza Św.
p. Brzozowska Iwona – pp. Walczak
Hubert Urbaniak i Mateusz Zych

10 stycznia, sobota
Godz. 10.00 Msza Św. :
Od p. Misteckiej – pp. Fiłków
Sienkiewicz Adam i Szagański Patryk


12 stycznia, poniedziałek
14.00 Msza Św:
Od. Pp. Zychów – p. Garzyńskiej
Adrian Połczyński i Dawid Pietrzak


13 stycznia, wtorek
14.00 Msza Św.
Od p. Laskowskiej do pp. Drewiczów
Sienkiewicz Adam i Jakub Komorowski

14 stycznia, środa
Godz. 14.00 Msza Św.
Od. Pp. Jambor do pp. Kaczmarek
Duk Maciej i Duk Bartosz

15 stycznia, czwartek Osiedle
14.00 Msza Św.
Blok 48 A i 48 B, Blok 56B
Pietrzak Dawid i Krystian Radzymiński


16 stycznia, piątek
14.00 Msza Św.
Blok 56, A i 57 A i 57B
Pietrzak Dawid i Szagański Patryk

Święto Najświętszej Rodziny, 28.12.2008 r.

Święto Najświętszej Rodziny, 28.12.2008 r. ¦WIĘTO NAJ¦WIĘTSZEJ RODZINY, 28.12.2008
Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dzi¶ w liturgii ¦więto Naj¶więtszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy, napełniaj±c się m±dro¶cią± a łaska Boża spoczywała na Nim" (Łk 2,40).
Wpatruj±c się w ten wzór ¦więtej Rodziny, pragniemy w czasie tej Eucharystii modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyĽnie, na ¶wiecie. Pro¶my, by z rado¶ci± przyjmowały każde ludzkie życie; by stawały się ¶rodowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne.
Za to, że nie zawsze otwieramy swe serca na Boż± łaskę, że nie współpracujemy z ni±, przepro¶my teraz, by¶my mogli godnie uczestniczyć w tej Naj¶więtszej Ofierze.
...więcej »

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne życzenia
"Słowo stało się Ciałem" J 1,14
Niech te słowa rozbudz± w nas pragnienie miło¶ci, któr±
zechciejmy się dzielić z bliĽnimi.
Pro¶my o to słowami modlitwy ¦w. Franciszka z Asyżu:
"Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju".
Parafianom i przybyłym Go¶ciom życzę, aby wszyscy poczuli się kochani przez Boga.                                                                                                                                                                          Ks. Proboszcz
Boże Narodzenie, 2008

IV Niedziela Adwentu, 21 grudnia 2008 r.

IV Niedziela Adwentu, 21 grudnia 2008 r. IV NIEDZIELA ADWENTU, 21.12.2008 r.
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadzeni na Eucharystii w czwartą niedzielę Adwentu, pragniemy doświadczyć tajemnicy Emmanuela, który w łonie Maryi Dziewicy, przyjął ludzką naturę. Jak od zgody Maryi na propozycję Boga zależało przyjęcie Jezusa na świat, tak też od naeszej zgody i otwarcia się zależy czy - uobecniajšc się sakramentalnie we Mszy świętej - zagości On w naszych sercach. Pełnia udziału w Eucharystii zakłada przyjęcie Komunii Œwiętej. Obybyœmy na słowa: Ciało Chrystusa", zawsze chętnie odpowiadali: "Amen" - niech tak się stanie - przyjdŸ do mnie, Panie.

intencje niedzielne:
8.00 � Żuków - + Gerhard Rutz
10.00 - Przywodzie: + za zmarłych z rodziny Lewandowskich i Kozanków
11.30 � Lubiatowo Marian Jaworski, 2 rocz.
13.00 � Żuków: + Laskowski Roman, 10 rocz i Henryk Reguła.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt