Ko¶ciół w Żukowie
Ko¶ciół w Przywodziu
Ko¶ciół w Lubiatowie
Dzi¶ poniedziałek, 11 grudnia 2017 r,

XVI Niedziela zwykła, 20 lipca 2008 r.

XVI Niedziela zwykła, 20 lipca 2008 r. XVI NIEDZIELA ROKU A – 20 lipca 2008 r.
Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się dziś, by słuchać Słowa Bożego, bo Pan Jezus chce nas umocnić. Zasiał w nas ziarno Królestwa Niebieskiego, i szanując naszą wolność, przyznaje nam prawo do rozwoju, wzrastania i dojrzewania. Zawsze liczy na nasze nawrócenie i nieustannie okazuje trzeba przebaczenie. Zatem na początku tej Eucharystii wzbudźmy szczery akt żalu, że pozwalamy, by obok Bożego zasiewu pojawił się kąkol grzechów.
Intencje:

8.00 – Żuków: + Genowefa (8 rocz.) i Michał Korzeniewscy.
10.00 - Przywodzie: + Jan Sobstyl
11.30 – Lubiatowo: + Henryk Resiak, 17 rocz. i Stanisław Resiak, 22 r.
13.00 – Żuków: + Oliwier Mijalski
...więcej »

XV Niedziela zwykła, 13 lipca 2008 r.

XV Niedziela zwykła, 13 lipca 2008 r.
Bóg już zdecydował – kocha ludzi i każdemu daje szansę na zbawienie. Sieje swoje słowo. Tylko my wciąż niezdecydowani, każdym uczynkiem chwiejemy się między zbawieniem a potępieniem. Chrystus pokazuje, że każdy sam za siebie decyduje, czy wyda plon Jego słowa, czy też dla korzyści, ze strachu bądź lenistwa duchowo uschnie i zmarnuje swą szansę na Niebo. Dobrze wybierzmy i posilmy się Chlebem Życia, a w czas żniwa, w Dzień Sądu, wydamy
plon obfity.
...więcej »

XIV Niedziela Roku, 6 lipca 2008 r.

XIV Niedziela Roku, 6 lipca 2008 r. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 06.07.2008
Wprowadzenie do Mszy ¦więtej
Do Chrystusa przyprowadził nas dzisiaj głód. Głód, którego nie jest w stanie zaspokoić wykwintny i obfity posiłek w najdroższej restauracji. To jest głód Boga. Człowiek został zaprogramowany na nieskończono¶ć i tylko nieskończono¶ć może go zaspokoić w pełni. Codzienne zabieganie wokół spraw doczesnych powoduje, że zapominamy o tym wzniosłym pragnieniu i pozornie wszystko jest w porz±dku. Niedziela jest błogosławionym dniem, kiedy mamy szansę odkryć i zaspokoić ten największy głód. Je¶li będziemy z wiar± słuchali Słowa Bożego i karmili się Ciałem Chrystusa to już za kilkadziesi±t minut doznamy nasycenia, którego skutkiem będzie pokój serca i odwaga, by podj±ć wyzwania nadchodz±cego tygodnia.
...więcej »

X Niedziela Roku, 8 czerwca 2008 r.

X NIEDZIELA ZWYKŁA - 08.06.2008

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jako uczniowie Chrystusa, przychodzimy do świątyni w dzień Pański, aby usłyszeć Jego słowo i umocnić się Jego Ciałem. Po¬wołanie Lewiego, o którym usłyszymy w Ewangelii, niech nas zachęci do refleksji nad chrześcijańskim powołaniem i ożywi wolę podążania za naszym Panem w codziennym życiu.
Za nasze grzechy, które świadczą, że zbaczamy z drogi wskazanej przez Jezusa, przepraszajmy na początku tej Mszy Świętej, byśmy mogli godnie w niej uczestniczyć.
...więcej »

VIII Niedziela Roku, 25 maja 2008 r.

VIII Niedziela Roku, 25 maja 2008 r.
VIII Niedziela zwykła, 25 maja 2008 r.
Wprowadzenie do liturgii

Zgromadzili¶my się wokół Chrystusowego ołtarza, aby po¬przez uczestnictwo w Eucharystii uczcić Boga w pierwszy dzień tygodnia. Wyrażamy w ten sposób szczególn± wdzięczno¶ć Bogu za to, że pozostał z nami pod postaci± chleba. Obok daru Eucharystii nieustannie otrzymujemy od Boga wsparcie i pomoc. Każdy dzień naszego życia jest także Bożym darem, chociaż nie zawsze sobie to do końca u¶wiadamiamy.
Za to, że nie zawsze odpowiadamy na te dary wdzięczno¶ci± i ufno¶ci±, oraz za wszystkie nasze grzechy, przepro¶my teraz dobrego Boga, otwieraj±c się poprzez akt żalu na Jego miłosierdzie.
...więcej »

UROCZYSTO¦Ć TRÓJCY ¦WIĘTEJ, 18 maja 2008 r

UROCZYSTO¦Ć TRÓJCY ¦WIĘTEJ, 18 maja 2008 r Wprowadzenie do liturgii
UROCZYSTO¦Ć TRÓJCY ¦WIĘTEJ, 18 maja 2008 r.

W dniu dzisiejszym, w uroczysto¶ć Naj¶więtszej Trójcy, w Ko¶ciele katolickim rozważamy w sposób szczególny tajemnicę Boga w Trójcy Przenaj¶więtszej Jedynego. Tę tajemnicę Bóg odsłaniał przed ludĽmi stopniowo. Dopiero dzięki dojrzało¶ci w wierze człowiek może przyj±ć misterium Trójcy Naj¶więtszej.
Pro¶my Trójjedynego Boga, by¶my jako uczniowie Chrystusa nie tylko wierzyli, ale i wyznawali tę wielk± tajemnicę wiary. A teraz przepro¶my Boga w Trójcy Jedynego za wszystkie nasze przewinienia, zwłaszcza przeciwko wierze w Niego.
...więcej »

VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r.

VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r. VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r.

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w atmosferę rozstania Jezusa z uczniami. Zasmuconym zapewne t± perspektyw± Apostołom Mistrz i Nauczyciel obiecuje: „Nie zostawię was sierotami”. Zapowiada zesłanie Pocieszyciela, Ducha Prawdy, a także swoje powtórne przyj¶cie i życie wieczne.
Te obietnice skierowane s± również do nas, żyj±cych 2 tysi±ce lat póĽniej. A spełni± się, je¶li tylko miłujemy Chrystusa i zachowujemy Jego przykazania.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Ko¶cioły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt