Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

XV Niedziela zwykła, 13 lipca 2008 r.

XV Niedziela zwykła, 13 lipca 2008 r.
Bóg już zdecydował – kocha ludzi i każdemu daje szansę na zbawienie. Sieje swoje słowo. Tylko my wcišż niezdecydowani, każdym uczynkiem chwiejemy się między zbawieniem a potępieniem. Chrystus pokazuje, że każdy sam za siebie decyduje, czy wyda plon Jego słowa, czy też dla korzyœci, ze strachu bšdŸ lenistwa duchowo uschnie i zmarnuje swš szansę na Niebo. Dobrze wybierzmy i posilmy się Chlebem Życia, a w czas żniwa, w Dzień Sšdu, wydamy
plon obfity.
...więcej »

XIV Niedziela Roku, 6 lipca 2008 r.

XIV Niedziela Roku, 6 lipca 2008 r. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 06.07.2008
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Do Chrystusa przyprowadził nas dzisiaj głód. Głód, którego nie jest w stanie zaspokoić wykwintny i obfity posiłek w najdroższej restauracji. To jest głód Boga. Człowiek został zaprogramowany na nieskończoność i tylko nieskończoność może go zaspokoić w pełni. Codzienne zabieganie wokół spraw doczesnych powoduje, że zapominamy o tym wzniosłym pragnieniu i pozornie wszystko jest w porządku. Niedziela jest błogosławionym dniem, kiedy mamy szansę odkryć i zaspokoić ten największy głód. Jeśli będziemy z wiarą słuchali Słowa Bożego i karmili się Ciałem Chrystusa to już za kilkadziesiąt minut doznamy nasycenia, którego skutkiem będzie pokój serca i odwaga, by podjąć wyzwania nadchodzącego tygodnia.
...więcej »

X Niedziela Roku, 8 czerwca 2008 r.

X NIEDZIELA ZWYKŁA - 08.06.2008

Wprowadzenie do Mszy Œwiętej
Jako uczniowie Chrystusa, przychodzimy do œwištyni w dzień Pański, aby usłyszeć Jego słowo i umocnić się Jego Ciałem. PoŹwołanie Lewiego, o którym usłyszymy w Ewangelii, niech nas zachęci do refleksji nad chrzeœcijańskim powołaniem i ożywi wolę podšżania za naszym Panem w codziennym życiu.
Za nasze grzechy, które œwiadczš, że zbaczamy z drogi wskazanej przez Jezusa, przepraszajmy na poczštku tej Mszy Œwiętej, byœmy mogli godnie w niej uczestniczyć.
...więcej »

VIII Niedziela Roku, 25 maja 2008 r.

VIII Niedziela Roku, 25 maja 2008 r.
VIII Niedziela zwykła, 25 maja 2008 r.
Wprowadzenie do liturgii

Zgromadziliśmy się wokół Chrystusowego ołtarza, aby po¬przez uczestnictwo w Eucharystii uczcić Boga w pierwszy dzień tygodnia. Wyrażamy w ten sposób szczególną wdzięczność Bogu za to, że pozostał z nami pod postacią chleba. Obok daru Eucharystii nieustannie otrzymujemy od Boga wsparcie i pomoc. Każdy dzień naszego życia jest także Bożym darem, chociaż nie zawsze sobie to do końca uświadamiamy.
Za to, że nie zawsze odpowiadamy na te dary wdzięcznością i ufnością, oraz za wszystkie nasze grzechy, przeprośmy teraz dobrego Boga, otwierając się poprzez akt żalu na Jego miłosierdzie.
...więcej »

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 18 maja 2008 r

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 18 maja 2008 r Wprowadzenie do liturgii
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 18 maja 2008 r.

W dniu dzisiejszym, w uroczystość Najświętszej Trójcy, w Kościele katolickim rozważamy w sposób szczególny tajemnicę Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Tę tajemnicę Bóg odsłaniał przed ludźmi stopniowo. Dopiero dzięki dojrzałości w wierze człowiek może przyjąć misterium Trójcy Najświętszej.
Prośmy Trójjedynego Boga, byśmy jako uczniowie Chrystusa nie tylko wierzyli, ale i wyznawali tę wielką tajemnicę wiary. A teraz przeprośmy Boga w Trójcy Jedynego za wszystkie nasze przewinienia, zwłaszcza przeciwko wierze w Niego.
...więcej »

VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r.

VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r. VI Niedziela Wielkanocna, 27 kwietnia 2008 r.

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w atmosferę rozstania Jezusa z uczniami. Zasmuconym zapewne tą perspektywą Apostołom Mistrz i Nauczyciel obiecuje: „Nie zostawię was sierotami”. Zapowiada zesłanie Pocieszyciela, Ducha Prawdy, a także swoje powtórne przyjście i życie wieczne.
Te obietnice skierowane są również do nas, żyjących 2 tysiące lat później. A spełnią się, jeśli tylko miłujemy Chrystusa i zachowujemy Jego przykazania.
...więcej »

Niedziela Dobrego Pasterza, 13 kwietnia 2008 r.

Niedziela Dobrego Pasterza, 13 kwietnia 2008 r.
Wprowadzenie do Mszy Świetej
Rozpoczynamy 45 Tygodzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego Ojciec Św. Benedykt XVI w swoim orędziu nawiązał do służby w Kościele misyjnym. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam przykład służby Pasterzy Kościoła w jego misji. Obraz Jezusa jako Dobre¬go Pasterza stał się szczególnym wizerunkiem już od samego początku chrześcijaństwa. Zwiedza¬jąc rzymskie katakumby, wielokrotnie można spotkać na grobach pierwszych chrześcijan obraz Jezusa Dobrego Pasterza, który niesie na ramionach odnalezioną owieczkę. Obraz ten miał i ma swoje szczególne znaczenie w Tradycji Starego Testamentu. Naród Wybrany był przecież narodem pasterskim. I dlatego ten obraz był widziany codziennie. Był dobrze znany wszystkim i przema¬wiał swoją wymową. Bóg posłużył się nim, aby przybliżyć nam Siebie, swoją miłość. Daje nam wzór, kim jest dla nas i jak my sami mamy Go nazywać i odczuwać. Jesteśmy dla niego jak owce, o które On się troszczy. Zna nas, wie, czego nam potrzeba. Potrafi przeprowadzić bezpiecznie na¬wet przez ciemną dolinę, do spokojnej zagrody. On czuwa nad nami.

...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt