Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

I Niedziela Wielkiego Postu, 9 lutego 2008 r.

I Niedziela Wielkiego Postu, 9 lutego 2008 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 09.02.2008
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczęliśmy Wielki Post. To czas przygotowania do Wielkanocy, czas pokuty, nawrócenia, porządkowania życia, oczyszczenia serca. Wzorem jest dla nas Jezus poszczący 40 dni na pustyni.
On pokazuje, że siła do pokonania szatana i grzechu płynie ze Słowa Bożego, z poddania się Bożej mocy. W tej Eucharystii oddajmy Bogu wszystkie wielkopostne postanowienia, rozpalmy w sobie pragnienie trwałej i głębokiej przemiany życia.
...więcej »

IV Niedziela Roku, 3 lutego 2008 r.


IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.02.2008
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jako uczniowie Chrystusa stajemy przy ołtarzu w dzień Pański, by słuchać Jego słowa i umocnić się Jego Ciałem i Krwią. Jezus prowadzi nas dzisiaj na górę błogosławieństw, by przypomnieć nam „konstytucję" swojego królestwa. Kolejny raz wypada nam stanąć wobec pytania, czy jako Jego uczniowie wypełniamy jej wskazania. Idąc za wezwaniem Apostoła Narodów: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu" (l Kor 1,26), zechciejmy odpowiedzieć sobie w sumieniu na pytanie, jak wygląda nasze świadectwo o przynależności do Chrystusa i Kościoła w środowisku, w którym realizuje się nasza codzienność.
Za nasze grzechy, które zawsze są antyświadectwem naszej wiary i miłości do Boga i ludzi, przepraszajmy na początku tej Mszy Świętej, byśmy mogli godnie ją sprawować.


...więcej »

III Niedziela Roku, 27 stycznia 2008 r.

III Niedziela Roku, 27 stycznia 2008 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.01.2008
Wprowadzenie do liturgii
Ewangelia ukazuje nam dzisiaj Jezusa, który zaczyna nauczać. Głosi bliskość Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia i wiary w Ewangelię.
Do głoszenia Ewangelii Jezus zaprosił prostych rybaków, których uczynił rybakami ludzi. Dzisiaj Jezus wciąż głosi Dobrą Nowinę posługując się swoim Kościołem. Wciąż powołuje nowych pomocników, rybaków ludzi. Ludzkie, grzeszne usta mogą głosić Słowo Boga. Wielka to rzecz być pomocnikiem Boga w zbawianiu świata.
...więcej »

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.01.2008

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.01.2008 Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W tych dniach Kościół w szczególny sposób gromadzi się i zachęca, by kierować do Boga usilną prośbę o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, przeżywamy bowiem Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Różne bolesne podziały raniły wielokrotnie i nadal ranią Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.
Wieczernikowa modlitwa i prośba Jezusa o jedność Jego uczniów czeka jeszcze na pełną realizację historyczną i domaga się od wszystkich zaangażowania, zwłaszcza modlitewnego. Włączamy się w tę modlitwę także w czasie obecnej Mszy Świętej, wierząc mocno, że Eucharystia jest najskuteczniejszym źródłem jedności Kościoła. Tutaj sam Chrystus łączy nas ze sobą i między nami, dając nam najwyższy udział w Jego Ciele. Stąd wychodzimy umocnieni, by jedność wśród wierzących budować codzienną walką z grzechem i wytrwałym na¬szym świadectwem pełnienia woli Bożej.
...więcej »

Chrzest Pański, 13 stycznia 2008 r.


Chrzest Pański, 13 STYCZNIA 2008 r.
Wprowadzenie do Mszy świętej
Będąc w 2000 roku w Ziemi Świętej, Ojciec Święty Jan Paweł II udał się nad rzekę Jordan i odmówił modlitwę, w której uwielbił Chrystusa następującymi słowami: „Chwała Tobie, o Chryste, Synu Boży! Ty przybyłeś do wód Jordanu, aby ochrzcić się z rąk Janowych. Zstąpił na Ciebie Duch jak gołę¬bica. Otworzyło się niebo nad Tobą i dał się słyszeć głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany!» Znad rzeki błogosławionej Twoją obecnością poszedłeś dalej chrzcić nie tylko wodą, lecz ogniem i Duchem Świętym".
Te słowa papieskiej modlitwy dokładnie wyrażają to, co niesie ze sobą treść dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego: Pan Jezus uświęcił wody Jordanu. W ten sposób zapowiedział, że kiedyś przez wodę chrztu świętego ciemności ludzkiego grzechu będą ustępować przed światłem Bożej łaski. Dlatego podczas obrzędów chrzcielnych Kościół zapala świecę jako symbol, że Jezus Chrystus staje się Światłem w sercu odrodzonego w Duchu Świętym człowieka. Jako dziecko Boże, człowiek staje się jednocześnie uczniem Jezusa Chrystusa.
...więcej »

Święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 30 grudnia 2007 r.

Wprowadzenie do Mszy świętej
Gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim w dniu święta Najświętszej Rodziny Nazaretańskiej. Pozostanie ona na zawsze najdokonalszym wzorem dla każdej rodziny. Pragniemy dziś modlić się w intencji wszystkich rodzin, aby stanowiły zdrowy fundament życia ludzkiego na ziemi. Prośmy dziś w sposób szczególny Najświętszą Rodzinę, by nasze rodziny za jej przykładem żyły i promieniowały miłością, nadzieją i pokojem.
Wnikając w nasze sumienia, rozważmy: jak wypełniamy nasze obowiązki rodzinne? A za to, że niekiedy je zaniedbywaliśmy, przeprośmy teraz Boga, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

...więcej »

Boże Narodzenie AD 2007.

Boże Narodzenie AD 2007. Boże Narodzenie AD 2007.
Dzieląc się darem miłości Boga,
Objawionej nam w Bożym Dzieciątku,
Życzę wszystkim parafianom i przybyłym
Gościom, aby radość Narodzenia Pańskie-
go zagościła w naszych sercach, rodzinach
i miejscach pracy. Niech Jezus pomaga nam
pokonywać wszelkie trudności i dzielić się
z innymi pokojem i chrześcijańską nadzieją w
Nowym roku 2008.
                                             Ks. Mirosław Gębicki
Boże Narodzenie 2007 r.

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt