Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś poniedziałek, 11 grudnia 2017 r,

XX Niedziela Roku, 19.08.2007 r.

XX Niedziela Roku, 19.08.2007 r. XXIII NIEDZIELA ROKU, 17 sierpnia 2007
Wprowadzenie do liturgii
Usłyszymy dziś słowa Jezusa Chrystusa: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12,49). Ogień miłości, który zapłonął na krzyżu i który ma oczyścić zło świata oraz zapalić serca nowym życiem, potrze¬buje w Kościele ludzi, którzy będą go nieustannie rozniecali. Do tej szlachetnej misji Chrystus powołuje różne osoby i przy¬dziela im odpowiednie zadania.
Wśród powołanych do rozniecania Bożego ognia w świe¬cie pełnym chłodu i różnych niedostatków są także świeckie osoby samotne, obdarzone Bożą energią, ciepłem i darem miłości. Niech spotkanie z Chrystusem eucharystycznym pomoże nam wszystkim, także idącym przez życie w pojedynkę, odkryć swoje właściwe miejsce i powołanie w Kościele. A za wszelkie zaniedbania przeprośmy teraz Boga.
...więcej »

XIX NIEDZIELA ROKU, 12 sierpnia 2007 r.

XIX NIEDZIELA ROKU, 12 sierpnia 2007 r. XIX Niedziela Zwykła, 12 sierpnia – wprowadzenie do Liturgii
„Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Ewangelia zachęca nas dzisiaj do przemyślenia, co jest w moim życiu cenne, co jest wartością najważniejszą.
Przyznajmy szczerze, że nieraz gonimy za byle czym. Jezus wzywa nas dziś do szczerego rozpoznania własnych zniewoleń, nieuporządkowanych przywiązań, które odbierają nam radość i wolność. Gdzie jest tak naprawdę moje serce, komu lub czemu je ofiarowałem? Jakie miejsce tak naprawdę zajmuje w moim życiu Bóg?

Intencje:
8.00 – Żuków: + Jarosław i Magdalena z rodziny Klementowskich.
10.00 - Przywodzie: Gerhard Rutz, 2 rocz.
11.30 – Lubiatowo:. + Stanisława, Jan, Jan Nowak
13.00 – Żuków: + Wiesław i Czesław Pietrzak.
...więcej »

XVIII Niedziela Roku, 5 sierpnia 2007 r.

XVIII Niedziela Roku, 5 sierpnia 2007 r.

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje na odniesienie się człowieka do rzeczywistości ziemskich takich, jak życie, praca, mienie, i zachęca nas do uwalniania się od ciężaru dóbr doczesnych dla osiągnięcia dóbr niebieskich. Szczególne świadectwo temu dają osoby powołane do życia konsekrowanego w instytutach zakonnych lub świeckich. Czynią to zwłaszcza przez praktykowanie dobrowolnego ubóstwa obranego dla na¬śladowania Chrystusa. Także poprzez profesję pozostałych rad ewangelicznych: czystości i posłuszeństwa, żyją oni dla samego Boga i wyrzekają się dóbr tego świata.
Życie konsekrowane wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego do zjednoczenia z Bogiem w Jego wiecznym królestwie. Wpatrując się w powołanie osób konsekrowanych chcemy więc lepiej odpowiadać Bogu na nasze chrześcijańskie powołanie.

...więcej »

XVII Niedziela Roku, 29 lipca 2007 r.

XVII Niedziela Roku, 29 lipca 2007 r.

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Często słyszymy wyznanie: nie potrafię się modlić. Niektórzy zaś pytają: po co się modlić? W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam wzór doskonałej modlitwy i równocześnie uświada¬mia nam, że jesteśmy stworzeniami zależnymi od naszego Stwórcy, do którego możemy mówić Ojcze nasz.
Jezus przypomina nam także, że wszyscy należymy do jednej Bożej rodziny i nie możemy zapominać o chlebie po¬wszednim, a także o przebaczeniu bliźniemu, tak jak czyni to względem nas Ojciec, który jest w niebie.
Wsłuchując się w tę wspaniałą katechezę Jezusa na temat modlitwy, zastanówmy się nad tym, jaka jest nasza osobista modlitwa....więcej »

XVI Niedziela roku - C

XVI Niedziela roku - C XVI Niedziela Zwykła, 22 lipca 2007
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przychodząc na Mszę Świętą, dokonujemy wyboru. Rezygnu¬jemy z czasu, który można by spędzić w inny sposób. Przyjście do kościoła to opowiedzenie się za spotkaniem z Bogiem, któ¬ry daje nam siebie w swoim słowie i - przede wszystkim - pod postacią chleba. Jeśli ten wybór pochodzi z serca, to świadczy o wyraźnym postawieniu Boga na pierwszym miejscu, czyli przyjęciu takiej hierarchii wartości, takiego porządku, w którym On zajmuje najważniejsze i wyjątkowe miejsce. Jeśli podejmiemy teraz trud aktywnego zaangażowania się w misteria, które tutaj się dokonują, to z pewnością wyjdziemy z tej świątyni bardziej przygotowani do stawiania czoła naszym co¬dziennym obowiązkom.
...więcej »

XV Niedziela Roku - C, 15 lipca 2007.

XV Niedziela Roku - C, 15 lipca 2007. XV Niedziela Zwykła, 15 lipca 2007
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wszyscy jesteśmy powołani do spełniania dobrych uczynków i praktykowania na co dzień miłości miłosiernej. Jako chrześci¬janie nie możemy zapomnieć, że dążąc do własnego zbawie¬nia, jesteśmy odpowiedzialni także za innych. Najważniejsze przykazanie dotyczy przecież Boga i bliźnich. Pierwszy krok został już wykonany.
Jezus wziął odpowiedzialność za nas, by nauczyć nas od¬powiedzialności wzajemnej za siebie. Niech świadectwo Jezu¬sa umacnia nas w trudzie praktykowania miłości miłosiernej.
...więcej »

XIV Niedziela Roku, 08.07.2007

XIV Niedziela Zwykla, 8 lipca 2007
„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Kiedy słyszymy te słowa, myślimy o misjonarzach w dalekich krajach. A przecież misję głoszenia Ewangelii Jezus powierzył każdemu z nas, bez wyjątku.
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania świadectwa. Pozwólmy prowadzić się Duchowi.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt