Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

26 Niedziela Roku, 30 września 2007 r.

26 Niedziela Roku, 30 września 2007 r. Wprowadzenie do Mszy Świętej
Ewangeliczna opowieść o bogaczu i żebraku odsyła nas do obrazu świata podzielonego na bogatych i biednych. W tym świecie żyjemy. Jesteśmy cząstką tego świata. Chrystus przestrzega nas przed ułudą bogactwa i chciwością, bo mogą one zaślepić człowieka i doprowadzić go do prawdziwej, wiecznej biedy.
Wzywa też w ten sposób do umiłowania ubóstwa w duchu. Obiecuje na tej drodze wieczne szczęście i obfitość wszelkich dóbr. Zapewnia: „błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5,3). Wzywa też swoim nauczaniem - również głosem Kościoła - do dawania na co dzień świadectwa solidarności z ubogimi.
Eucharystia, w której uczestniczymy, jako ofiara i uczta miłości jest źródłem, fundamentem i szkołą prawdziwej solidarności z Bogiem i bliźnimi. Otwórzmy się zatem na jej owoce.
...więcej »

25 Niedziela, 23 września 2007 r.

25 Niedziela, 23 września 2007 r.
XXV NIEDZIELA ROKU, 23 września 2007
Wprowadzenie do Mszy Świętej
W duchu wdzięczności za miniony tydzień, stajemy wokół oł¬tarza Chrystusowego, aby wielbić Boga za Jego nieskończoną miłość wobec nas. Każda Ofiara Eucharystyczna jest uobec¬nieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego wdzięczni za okazaną nam przez Boga miłość dzię¬kujemy za wszystkie Jego dary, a jednocześnie prosimy, aby darzył nas nieustannie swoimi łaskami.
Wsłuchując się w dzisiejsze czytania mszalne, uczmy się wiernej służby Bogu i ludziom tak, aby nasza codzienność była kształtowana w duchu ewangelicznym. A za to, że nie zawsze chcieliśmy, aby słowo Boże kształtowało nasze życie, przepro¬śmy Boga, abyśmy godnie i owocnie mogli uczestniczyć w tej Eucharystii.

...więcej »

XXIV Niedziela Roku - C

XXIV Niedziela Roku - C XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO
PRZEKAZU -16.09.2007
Wprowadzenie do liturgii
Boża obietnica zbawienia, głoszona przez wieki, spełnia się w Jezusie Chrystusie, w jego ofierze, która uobecniana jest w każdej Mszy Świętej. Uczestnicząc w niej, mamy udział w dziele zbawienia. Przystępując do stołu, otrzymujemy zadatek życia wiecznego.
Dzisiejsza Eucharystia przypada w Dzień Środków Społecznego Przekazu i kieruje nasze myśli w stronę tych wszystkich, którzy informując i wychowując, mają udział w głoszeniu Dobrej Nowiny. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich dziennikarzy i pracowników mediów, aby jak najlepiej wypełniali swoje powołanie, służąc dobru społecznemu.
...więcej »

XXIII NIEDZIELA ROKU, 9 września 2007 r.

XXIII NIEDZIELA ROKU, 9 września 2007 r. Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczął się już nowy rok szkolny. Wielu z nas zakończyło czas wakacji i podjęło na nowo swoje obowiązki. Pomocą w naszym trudzie jest Pan Bóg, który pragnie wspierać pracę rąk naszych swoim błogosławieństwem.
Niedzielna Eucharystia jest doskonałą okazją, aby zaprosić do naszych codziennych trosk Chrystusa. W ten sposób nasz trud i wysiłek możemy przemieniać w ofiarę miłości miłą Panu Bogu. Kontynuując nasze rozważania na temat powołania, dziś bliżej przypatrzymy się powołaniu do życia kontem¬placyjnego, czyli życia całkowicie oddanego Panu Bogu.
Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbanie dobra.
...więcej »

XXII Niedziela zwykła, 2 września 2007.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadząc się w tę pierwszą niedzielę września wokół ołtarza Pańskiego, pragniemy dobremu Bogu powierzać to wszystko, co stanowiło treść naszego życia w ostatnich dniach, a jednocześnie prosić o moc, światło i błogosławieństwo na nadchodzące dni, zadania, sytuacje. Dzisiejsza niedziela przypomina nam, że fundamentem autentycznej świętości jest właściwie rozumiana pokora. Dlatego też, u progu tej liturgii, błagajmy z pokorą o zmiłowanie nad nami.
...więcej »

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
XXI NIEDZIELA ROKU, 26 sierpnia 2007
Wprowadzenie do liturgii

Małżonkowie swoją energię ofiarowaną rodzinie czerpią z Boga, który w tajemnicy Trójcy Świętej jest doskonałym źródłem i wzorem życia małżeńskiego oraz wspólnoty rodzinnej. Małżeństwo, w którym cała rzeczywistość ludzka skoncentrowana jest na Bogu i grawituje ku Niemu głębią swojej miłości, staje się przedłużeniem Bożej miłości i osobowego daru Boga dla wielokształtnej wspólnoty rodzinnej. Wzorem takiej wspólnoty jest Święta Rodzina.
Zastanawiając się dziś nad powołaniem małżonków i rodziców, módlmy się za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej za wszystkie rodziny naszej parafii, wypraszając im potrzebne łaski.
Najpierw przeprośmy jednak Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.
...więcej »

XX Niedziela Roku, 19.08.2007 r.

XX Niedziela Roku, 19.08.2007 r. XXIII NIEDZIELA ROKU, 17 sierpnia 2007
Wprowadzenie do liturgii
Usłyszymy dziś słowa Jezusa Chrystusa: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12,49). Ogień miłości, który zapłonął na krzyżu i który ma oczyścić zło świata oraz zapalić serca nowym życiem, potrze¬buje w Kościele ludzi, którzy będą go nieustannie rozniecali. Do tej szlachetnej misji Chrystus powołuje różne osoby i przy¬dziela im odpowiednie zadania.
Wśród powołanych do rozniecania Bożego ognia w świe¬cie pełnym chłodu i różnych niedostatków są także świeckie osoby samotne, obdarzone Bożą energią, ciepłem i darem miłości. Niech spotkanie z Chrystusem eucharystycznym pomoże nam wszystkim, także idącym przez życie w pojedynkę, odkryć swoje właściwe miejsce i powołanie w Kościele. A za wszelkie zaniedbania przeprośmy teraz Boga.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt