Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

XIX NIEDZIELA ROKU, 12 sierpnia 2007 r.

XIX NIEDZIELA ROKU, 12 sierpnia 2007 r. XIX Niedziela Zwykła, 12 sierpnia – wprowadzenie do Liturgii
„Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Ewangelia zachęca nas dzisiaj do przemyślenia, co jest w moim życiu cenne, co jest wartością najważniejszą.
Przyznajmy szczerze, że nieraz gonimy za byle czym. Jezus wzywa nas dziś do szczerego rozpoznania własnych zniewoleń, nieuporządkowanych przywiązań, które odbierają nam radość i wolność. Gdzie jest tak naprawdę moje serce, komu lub czemu je ofiarowałem? Jakie miejsce tak naprawdę zajmuje w moim życiu Bóg?

Intencje:
8.00 – Żuków: + Jarosław i Magdalena z rodziny Klementowskich.
10.00 - Przywodzie: Gerhard Rutz, 2 rocz.
11.30 – Lubiatowo:. + Stanisława, Jan, Jan Nowak
13.00 – Żuków: + Wiesław i Czesław Pietrzak.
...więcej »

XVIII Niedziela Roku, 5 sierpnia 2007 r.

XVIII Niedziela Roku, 5 sierpnia 2007 r.

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje na odniesienie się człowieka do rzeczywistości ziemskich takich, jak życie, praca, mienie, i zachęca nas do uwalniania się od ciężaru dóbr doczesnych dla osiągnięcia dóbr niebieskich. Szczególne świadectwo temu dają osoby powołane do życia konsekrowanego w instytutach zakonnych lub świeckich. Czynią to zwłaszcza przez praktykowanie dobrowolnego ubóstwa obranego dla na¬śladowania Chrystusa. Także poprzez profesję pozostałych rad ewangelicznych: czystości i posłuszeństwa, żyją oni dla samego Boga i wyrzekają się dóbr tego świata.
Życie konsekrowane wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego do zjednoczenia z Bogiem w Jego wiecznym królestwie. Wpatrując się w powołanie osób konsekrowanych chcemy więc lepiej odpowiadać Bogu na nasze chrześcijańskie powołanie.

...więcej »

XVII Niedziela Roku, 29 lipca 2007 r.

XVII Niedziela Roku, 29 lipca 2007 r.

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Często słyszymy wyznanie: nie potrafię się modlić. Niektórzy zaś pytają: po co się modlić? W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam wzór doskonałej modlitwy i równocześnie uświada¬mia nam, że jesteśmy stworzeniami zależnymi od naszego Stwórcy, do którego możemy mówić Ojcze nasz.
Jezus przypomina nam także, że wszyscy należymy do jednej Bożej rodziny i nie możemy zapominać o chlebie po¬wszednim, a także o przebaczeniu bliźniemu, tak jak czyni to względem nas Ojciec, który jest w niebie.
Wsłuchując się w tę wspaniałą katechezę Jezusa na temat modlitwy, zastanówmy się nad tym, jaka jest nasza osobista modlitwa....więcej »

XVI Niedziela roku - C

XVI Niedziela roku - C XVI Niedziela Zwykła, 22 lipca 2007
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przychodząc na Mszę Świętą, dokonujemy wyboru. Rezygnu¬jemy z czasu, który można by spędzić w inny sposób. Przyjście do kościoła to opowiedzenie się za spotkaniem z Bogiem, któ¬ry daje nam siebie w swoim słowie i - przede wszystkim - pod postacią chleba. Jeśli ten wybór pochodzi z serca, to świadczy o wyraźnym postawieniu Boga na pierwszym miejscu, czyli przyjęciu takiej hierarchii wartości, takiego porządku, w którym On zajmuje najważniejsze i wyjątkowe miejsce. Jeśli podejmiemy teraz trud aktywnego zaangażowania się w misteria, które tutaj się dokonują, to z pewnością wyjdziemy z tej świątyni bardziej przygotowani do stawiania czoła naszym co¬dziennym obowiązkom.
...więcej »

XV Niedziela Roku - C, 15 lipca 2007.

XV Niedziela Roku - C, 15 lipca 2007. XV Niedziela Zwykła, 15 lipca 2007
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wszyscy jesteśmy powołani do spełniania dobrych uczynków i praktykowania na co dzień miłości miłosiernej. Jako chrześci¬janie nie możemy zapomnieć, że dążąc do własnego zbawie¬nia, jesteśmy odpowiedzialni także za innych. Najważniejsze przykazanie dotyczy przecież Boga i bliźnich. Pierwszy krok został już wykonany.
Jezus wziął odpowiedzialność za nas, by nauczyć nas od¬powiedzialności wzajemnej za siebie. Niech świadectwo Jezu¬sa umacnia nas w trudzie praktykowania miłości miłosiernej.
...więcej »

XIV Niedziela Roku, 08.07.2007

XIV Niedziela Zwykla, 8 lipca 2007
„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Kiedy słyszymy te słowa, myślimy o misjonarzach w dalekich krajach. A przecież misję głoszenia Ewangelii Jezus powierzył każdemu z nas, bez wyjątku.
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania świadectwa. Pozwólmy prowadzić się Duchowi.
...więcej »

XIII Niedziela Zwykła, 1 VII 2007.

XIII Niedziela Zwykła, 1 VII 2007. XIIINiedziela Zwykla, 1 lipca 2007
Droga naśladowania Jezusa wymaga wytrwałości i radykalizmu. Boimy się wszelkiej jednoznaczności. Mówimy często „tak, ale…”.
Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do odwagi i konsekwencji. „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. Warto pójść na całość. Tu nie chodzi o zwycięstwo w teleturnieju, ale o zwycięstwo w życiu.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt