Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

2 lutego 2007 r. – Msza Św. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromn

2 lutego 2007 r. – Msza Św. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromn Jak kiedyś starzec Symeon, trzymając na rękach Dziecię Jezus, śpiewał na Jego cześć, tak i my czcimy Jezusa, który jest naszym Królem i naszą światłością.


Chrystus powiedział: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia” (J 8.12).

W dniu waszego chrztu kapłan w imieniu Kościoła przypomniał waszym rodzicom, aby sami żyli i was wychowywali tak, jak nas uczy Pan Jezus.

Teraz już wiecie, co należy czynić, aby podobać się Chrystusowi i mieć udział w Jego Zmartwychwstaniu, dlatego sami zapalacie świece od paschału. Niech to będzie znakiem, że chcecie być znakiem Chrystusa.

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemność naszych serc i umysłów.

IV Niedziela zwykla, 28 stycznia 2007 r.

IV Niedziela zwykla, 28 stycznia 2007 r. Wprowadzenie do Liturgii Słowa, 4 Niedziela Zwykła, 28 stycznia 2007 r.
Jako Kościół gromadzimy się razem na Eucharystii. Chcemy osobiście, a zarazem we wspólnocie, rozpoznać Jezusa dziś pod postaciami chleba i wina, które staną się Jego Ciałem i Krwią. Nasze uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. powinno wyzwalać w nas także chęć głoszenia Ewangelii Chrystusa tym, którzy Go nie znają lub też odrzucają.
Podobnie jak słowa proroków budziły sprzeciw i były często odrzucane, tak i w dzisiejszej Ewangelii będziemy świadkami niechęci i odrzucenia przez naród izraelski samego Chrystusa, rozpoczynającego w Nazarecie swoją publiczną działalność. Św. Paweł natomiast w Liście do Koryntian ukaże nam, na czym polega prawdziwa miłość.
...więcej »

III Niedziela zwykła, 21 stycznia 2007 r.


Wprowadzenie do Mszy Świętej, 21 stycznia 2007
Ilekroć razy rozlega się dźwięk kościelnych dzwonów, przypomina nam o możliwości spotkania się z naszym Bogiem, który powołał nas do życia i cierpliwie czeka na każdego z nas. W szczególny sposób jesteśmy zaproszeni w każdą niedzielę na spotkanie z Bogiem podczas Mszy Świętej. Właśnie przyszliśmy na to szczególne spotkanie, podczas którego słuchać będziemy słowa Bożego, a Pan sam da nam swoje Ciało do spożycia.
Warto uświadomić sobie na początku Najświętszej Eucharystii, jak wielkie dary otrzymujemy podczas tego niedzielnego spotkania. Zechciejmy zatem dobrze wykorzystać ten dany, ale i zadany nam czas.
Przeżywając Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, pamiętajmy o tym, aby nie tylko modlitwą, lecz i czynem na miarę swoich możliwości, włączać się w realizację Chrystusowego życzenia: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno" (J 17,11).
...więcej »

II Niedziela zwykła, 14 stycznia 2007

II Niedziela zwykła, 14 stycznia 2007 II Niedziela Zwykła, 14 stycznia 2007 r.
Cud w Kanie Galilejskiej znakomicie pokazuje, jak działa Bóg. Brak wina na weselu jest symbolem duchowej pustki, braku radości życia. Pan Jezus przynaglony przez swoją Matkę podejmuje działanie.
Każe sługom napełniać stągwie wodą, a dopiero potem przemienia je w wino. Noszenie wody jest pozornie bezsensowne. Tak jak nieraz wiele naszych codziennych, nudnych, żmudnych zajęć. Ale Bóg przemienia tę codzienną prozę życia w najlepsze wino. Posłuszeństwo Bożemu Słowu daje radość, choć nieraz dopiero na końcu długiej drogi. Prośmy pokornie o cud i zróbmy wszystko, cokolwiek Jezus nam powie.
...więcej »

Świętej Rodziny, 31 grudnia 2006

Świętej Rodziny, 31 grudnia 2006 Wprowadzenie do liturgii na Uroczystość Najświętszej Rodziny
Niedziela przypadająca w Oktawie Bożego Narodzenia jest najbardziej stosownym dniem do myślenia o rodzinie. Kontemplowanie tego, co stało się w Betlejem, przez pryzmat naszych doświadczeń życia w rodzinie, bardzo nam przybliża Wielką Tajemnicę Wcielenia. Z drugiej strony, przypatrywanie się naszym rodzinom poprzez Ikonę Najświętszej Rodziny z Nazaretu, pozwala nam lepiej zrozumieć nasze powołanie do życia w rodzinie, a jednocześnie wskazuje drogi rozwiązywania różnych problemów, które pojawiają się w życiu rodzinnym. Pójdźmy więc wszyscy do stajenki, aby powitać Maleńkiego, Maryję - Matkę Jego i Józefa, który z takim oddaniem „Ono pielęgnuje”.
...więcej »

IV Niedziela Adwentu, 24 grudnia 2006 r.

IV Niedziela Adwentu, 24 grudnia 2006 r.
IV Niedziela Adwentu
- Wprowadzenie do liturgii, 24 grudnia 2006
Czwarta niedziela Adwentu jest w tym roku jednocześnie ostatnim dniem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W tym dniu obchodzimy również Wigilię tego wielkiego święta. Zderzenia kalendarzowe nie zawierają jednak przeciwieństw, lecz pozostają w całkowitej zgodności. Obchody Wigilii rozpoczynają się dopiero wieczorem, wraz z pierwszą gwiazdą pojawiającą się na niebie. Wigilia zaś oznacza czuwanie, a cały Adwent był czuwaniem. Teraz dobiega ono końca. Idźmy więc z radością na spotkanie Pana.
...więcej »

Życzenia

Życzenia Święta Bożego Narodzenia świętujmy radośnie i z czystym sercem. Niech wyrazi się ono nie tylko przez wzajemne obdarowywanie się upominkami, zastawionym stołem i przystrojonym zielonym drzewkiem, ale przede wszystkim przez ukazanie sensu i znaczenia tego faktu, że Bóg wkroczył w nasze życie, w historie ludzkości i nadał naszemu życiu wymiar Boży.
W tym roku Wigilia przypada w niedzielę. Zadbajmy o tradycyjną, postną i chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To niezwykła okazja do pojednania, do scalenia naszych, tak często powaśnionych, skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Św. o narodzeniu Jezusa w Betlejem, łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu.
Błogosławionych, zdrowych i trzeźwych Świąt Bożego Narodzenia

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt