Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

27 Niedziela Roku, 8 X 2006 r.


Wprowadzenie do liturgii na XXVII niedzielę zwykłą,
8 października 2006 r.
Przy ołtarzu Pańskim ludzie spotykają się z Bogiem, a sprawy ludzkie łączą się z wielkimi dziełami Boga. Przy ołtarzu dokonały się najważniejsze sprawy w naszym życiu. Dzisiejsza niedziela przypomina wszystkim małżonkom, że właśnie tutaj ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńska, a wszystkim, którzy szukają dopiero celu w swoim życiu, że znajdą go właśnie tu przy ołtarzu, zarówno wtedy, gdy będą zawierać Sakrament Małżeństwa, jak i wtedy, gdy do Ofiary Chrystusa dołączą ofiarę swojego życia. To Bóg łączy ludzi ze sobą; dlatego przystąpmy dzisiaj do ołtarza Bożego nie sami, ale przyprowadźmy tu przynajmniej w swoim sercu tych, którym winni jesteśmy naszą miłość.


...więcej »

XXXVI Niedziela Roku, 1 października 2006

Wprowadzenie do liturgii
Dzisiejsza niedziela to szczególny dzień w Kościele w Polsce, a także w naszej wspólnocie parafialnej. Otwiera, bowiem Tydzień Miłosierdzia, tydzień uwrażliwienia nas na drugiego człowieka i jego problemy. Myślą przewodnią tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia jest hasło: Przywróćmy nadzieję potrzebującym. Bieda rodzi w człowieku zwątpienie prowadzące często do rozpaczy. Jesteśmy jednak przekonani, że wśród najgęstszych mroków doświadczenie ciemności nie jest ostateczne. Jesteśmy wyznawcami Chrystusa zmartwychwstałego, który w Eucharystii uobecnia swoje misterium śmierci, męki i zmartwychwstania. Z tego źródła pragniemy zaczerpnąć, by stać się wiarygodnymi świadkami nadziei, która nigdy nie zawodzi. Parafrazując powiedzenie jednego z filozofów: „myślę, więc jestem", chrześcijanin powie: „kocham, więc jestem", jestem, gdy myślę z miłością o innych, jestem bardziej, pełniej istnieję.
Bóg jest Miłością, przypominał nam Ojciec Święty w czasie pobytu w Polsce, umacniając naszą wiarę w Boga, który jest miłością pełną miłosierdzia. Najlepszym sposobem uczczenia miłości miłosiernej jest odpowiedź w tej samej tonacji. Niech nam w tym dopomoże jak najpełniejsze włączenie się sercem i czynem w Tydzień Miłosierdzia.
...więcej »

21 Niedziela Roku B, 27 sierpnia 2006.

21 Niedziela Roku B, 27 sierpnia 2006. Przychodzimy dzisiaj do Zbawiciela, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Tylko Jezus potrafi odpowiedzieć na pytanie: „Po co człowiek żyje”. W podręcznikach pisanych przez różnych mistrzów jest zawsze rozdział ostatni, nawet wtedy, gdy został przez autorów zignorowany. Jeśli jakiś nauczyciel nie uwzględnia w swym nauczaniu śmierci, to tym bardziej jest ona obecna ziejąc pustka, ciszą i ciemnością. Nauczanie Jezusa nie pomija śmierci, ale nie jest rozdziałem ostatnim. Jego słowa są otwarte na nieskończoność i na nieśmiertelność. Jego słowa są słowami życia wiecznego. Tylko On wypowiada słowa, które są duchem i życiem. Słuchamy tych sów w liturgii słowa, a ich owoc przyjmujemy w chlebie eucharystycznym. ...więcej »

XVI Niedziela Roku, 23 lipca 2006

XVI Niedziela Roku, 23 lipca 2006 XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 23 lipca 2006
Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” – mówi dziś Pan Jezus do zmęczonych nauczaniem apostołów. Nie tylko do apostołów.
Jezus dziś mówi tak do każdego z nas. Niech ta Eucharystia będzie dla nas takim „miejscem pustynnym”. Odpocznijmy nieco na modlitwie przed Panem od naszych trosk, zabiegania, starania o byt rodziny, zmartwień, które niesie codzienne życie. Oddajmy ten czas Jezusowi.
...więcej »

XV Niedziela Roku, 16 lipca 2006 r.

XV Niedziela Roku, 16 lipca 2006 r. XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 16 lipca 2006
W Starym Testamencie Bóg posyłał do swojego ludu proroków. Jezus posyła Apostołów, aby wzywali do nawrócenia, wyrzucali złe duchy i uzdrawiali chorych. Dziś w Kościele także głoszone jest Słowo Boga żywego.
To Słowo ma moc, choć dociera do nas przez usta słabych, grzesznych ludzi. W każdej Eucharystii o wiele ważniejsze jest to, co Bóg ma nam do powiedzenia, niż to, co my mamy Mu do powiedzenia. Otwórzmy nasze serca na prawdę. Pozwólmy, by Słowo Boga objawiało swoją moc w naszym życiu. Ono uwalnia nas od zła, leczy dusze i ciała, wzywa do nawrócenia, daje nadzieję.

...więcej »

XIV Niedziela Roku, 9 lipca 2006 r.

XIV Niedziela Roku, 9 lipca 2006 r.
XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 9 lipca 2006
Przepowiadaniu Dobrej Nowiny towarzyszy sprzeciw. Prorok Ezechiel spotkał się z oporem mieszkańców Jerozolimy. Święty Paweł skarżył się, że policzkuje go wysłannik piekieł, gdy głosi Ewangelię.
Pan Jezus został źle przyjęty w synagodze w Nazarecie. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu i dziwił się ich niedowiarstwu. Prawda jest trudna do wypowiedzenia, a jeszcze trudniejsza do przyjęcia. Każdy człowiek czuje w sobie opór przed prawdą. Chcemy przyjmować Słowo Boże, ale na naszych warunkach. Ten jednak doświadcza wyzwalającej mocy prawdy, kto podda się jej działaniu. Prośmy Pana, aby moc Jego Słowa miała dostęp do naszych serc. Módlmy się za wszystkich głosicieli Ewangelii, aby mieli w sobie prorockiego ducha.
...więcej »

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA, 28 V 2006

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA, 28 V 2006 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 28 V 2006 r.
Wniebowstąpienie Pańskie jest jak klamra, która łączy Ewangelie z Dziejami Apostolskimi, ziemskie życie Jezusa z życiem Kościoła. Ostateczne odejście Pana, czyli Jego wstąpienie do Nieba, rozpoczęło bowiem czas Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa. Obchodząc z radością i w uniesieniu dzisiejszą uroczystość, spójrzmy w stronę nieba.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt