Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

VII Niedziela Roku, 19.02.2017 r.

VII Niedziela Roku, 19.02.2017 r. WPROWADZENIE LITURGICZNE
Jezus zaprosił nas na ucztę miłości. Nie tylko chce się z anmi spotkać, ale też chce się dzielić z nami swoją miłością. Tą miłością obejmuje każdego bez wyjątku. Nieważne, kim jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby naśladować Go w tym, co najważniejsze, czyli w miłości. Kochając ludzi, najbardziej upodobniamy się do Boga, który jest miłościa. Niech łaska płynąca z ofiary Jezusa umocni nas, abyśmy potrafili prawdziwie kochać. ...więcej »

VI Niedziela Roku, 12.02.2017 r.

VI Niedziela Roku, 12.02.2017 r. WPROWADZENIE LITURGICZNE
„Błogosławieni szukający Boga" (por. Ps 119,2). Te sło psalmu, który dziś usłyszymy, zwracają naszą uwagę na p« trzebę podążania za Bogiem i Jego wolą. Szczęśliwi są ci, któ¬rzy pragną być z Bogiem, bo On tylko jest prawdziwym źró¬dłem szczęścia. Aby go zaznać, musimy jednak zaufać BogL we wszystkim, przyjąć Jego wolę i ją wypełniać. Wola Boża wyraża się w Jego słowie. Dziś prośmy szczególnie o łask-: abyśmy w wypełnianiu Bożych przykazań i w służbie dla do¬bra Kościoła umieli kierować się sercem, a nie tylko przepisami Prawa.
...więcej »

V Niedziela Zwykła,

V Niedziela Zwykła,  WPROWADZENIE LITURGICZNE
Każdy człowiek, również niewierzący, również nieochrzczony, jest zdolny do czynienia w życiu jakiegoś dobra - w rodzinie, w pracy, w bliższym i dalszym otoczeniu. Dobre uczynki człowieka ochrzczonego i żyjącego zgodnie z zasadami wiary mają jednak wartość szczególną, zasługują na życie wieczne. Człowiek ochrzczony przez włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa uczestniczy bowiem w kapłaństwie Chrystusa, realizując powszechne kapłaństwo wiernych, jeden z ważnych owo¬ców chrztu. Przynosimy dziś na ołtarz nasze dobre uczynki, ufając, że one pójdą za nami do wieczności, gdy w swoim czasie Chrystus powoła nas przed swój sąd.
...więcej »

IV Niedziela Roku, 29.01.2017 r.

IV Niedziela Roku, 29.01.2017 r. IV Niedziela zwykła, 29 stycznia 2017 r.

WPROWADZENIE LITURGICZNE
Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w Ofierze Chrystusa. Przynosimy w darze wszyst¬ko, co w minionym tygodniu naszego życia było dobre i piękne, co było dla chwały Bożej i pożytku naszych bliźnich. Z nadzie¬ją spoglądamy na nowy tydzień, oczekując światła Ducha Świętego, abyśmy mogli dobrze poznać i wypełnić czekające nas w nim zadania. A za wszelkie grzechy i zaniedbania -nie tylko ostatnich dni, ale i całego życia - przeprośmy Boga, aby¬śmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.
...więcej »

III Niedziela Zwykła, 22.01.2017 r.

III Niedziela Zwykła, 22.01.2017 r. WPROWADZENIE LITURGICZNE
Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy Św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przy¬bywa, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświa¬damiamy to sobie zwłaszcza w tych dniach, gdy przeżywamy Ty¬dzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie usta¬wajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.
Za nasze grzechy, które są źródłem wszelkich podziałów, przeprośmy teraz Boga, byśmy mogli w jak najlepszym usposo¬bieniu sprawować Najświętszą Ofiarę.
I

...więcej »

II Niedziela zwykła, 15.01.2016 r.

II Niedziela zwykła, 15.01.2016 r. II Niedziela zwykła, 15 stycznia 2017 r.
Choć rozpoczął się już okres zwykły w roku liturgicznym, upamiętniający różne wydarzenia i tajemnice z życia Chrystusa, dzisiaj wracamy znów nad Jordan, gdzie spotykamy Jana Chrzciciela, który w Jezusie rozpoznaje Mesjasza i wskazuje na Niego, jako na Baranka Bożego. Uczestnicząc w Euchary¬stii, dajemy świadectwo naszej wiary w Jego mesjańskie posłannictwo i uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za głoszenie tej prawdy współczesnemu światu. Prośmy zatem Boga o łaskę mocnej wiary, która znajduje potwierdzenie w świadectwie życia.

...więcej »

Święto Chrztu Pańskiego, 8.1.2017

Święto Chrztu Pańskiego, 8.1.2017 Święto Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2016 r.
Dziś nasze oczy kierują się nie tylko na ołtarz, ale również na naszą parafialną chrzcielnicę. Wspominając chrzest Chrystusowy, popatrzmy na miejsce, gdzie ochrzczono tak wiele naszych sióstr i braci. Tu być może zostały ochrzczone wasze dzieci, albo wnuki. Niech dzisiejszy dzień przypomni nam, jak wielki dar łaski otrzymuje człowiek na chrzcie świętym. Przecież to chrzest jest bramą, przez którą wejść możemy tu, aby złożyć wraz z Chrystusem Najświętszą Ofiarę.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt