Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś poniedziałek, 11 grudnia 2017 r,

III Niedziela Adwentu, 11 grudnia 2011 r.

III Niedziela Adwentu, 11 grudnia 2011 r. Trzecia Niedziela Adwentu - 11.12.2011
Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza niedziela w tradycji nosi nazwę „Gaudete" (Radujcie się) i jest szczególnym wezwaniem do radości. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje, że źródłem owej radości jest obecność i działanie Boga w naszym życiu. Święty Paweł uświadamia nam, że bliskość Pana jest źródłem radości nawet w czasach kryzysu. Podaje też narzędzia wychodzenia z niego: modlitwa i dziękczynienie oraz uznanie, że trudności są wpisane w Boży plan wobec każdego z nas. Wreszcie Ewangelia wskazuje na Jana Chrzciciela, który sens życia i radość czerpie z tego, że jest tylko świadkiem Chrystusa i nie zajmuje Jego miejsca.
Prośmy Pana, by udział w dzisiejszej Eucharystii umocnił nas w pełnieniu naszej misji na wzór misji Jana Chrzciciela, byśmy pełni wiary, nadziei i pokoju, w chrześcijańskiej radości przeżywali naszą ziemską pielgrzymkę.

...więcej »

II Niedziela Adwentu, 04,12..2011 r.

II Niedziela Adwentu, 04,12..2011 r. Druga Niedziela Adwentu - 04.12.2011
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Adwent - to przyjście, oczekiwanie, przygotowanie. Bóg przychodzi do nas. My, oczekując, przygotowujemy się, żeby Go powitać. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz głosi ludowi izraelskiemu zbawienie i zapowiada przyjście Zbawiciela: „Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny (...). Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!" (Iz 40,9). Zbawienie jest tuż. Zbawiciel stoi przed drzwiami.
...więcej »

I Niedziela Adwentu - Rok B

I Niedziela Adwentu - Rok B Pierwsza Niedziela Adwentu - 27.11.2011
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zaproszeni przez Chrystusa na Ucztę eucharystyczną, gromadzi¬my się w naszej świątyni. Tu spotykamy braci i siostry, a przede wszystkim spotykamy się z Boskim Przyjacielem, który nas oczekuje. Oczekuje, bo nas kocha, bo pragnie naszej przyjaźni. Niech to nas zachęci do czuwania i gotowości na każde z Nim spotkanie, zarówno to adwentowe, jak i zwłaszcza to ostateczne.
Jak będzie wyglądało dzisiejsze, niedzielne, spotkanie z Przyjacielem? O czym będziemy z Nim mówić? Jak blisko Niego będziemy stać? Czy będziemy mieli śmiałość popatrzeć Przyjacielowi w oczy? Jeśli są przeszkody utrudniające pełne zjednoczenie w Komunii eucharystycznej z Jezusem Chrystusem, wyznajmy winę, prośmy o przebaczenie czy też podejdźmy do konfesjonału.
...więcej »

Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2011

Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2011 Uroczystość Chrystusa Króla, 20.11.2011 r.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, z uwagą wpatrujemy się w naszego Pana, który rozpościerając ręce na krzyżu, przygarnął do swego serca każdego człowieka.
W prawdzie o królestwie Bożym odczytujemy prawdę o nas samych - o godności każdego z nas, o powinności życia na miarę miłości, jaką obdarzył nas Chrystus. Rozważając zbawcze wydarzenia, wsłuchując się w pouczające słowo Chrystusa Króla i wpatrując się w Jego dzieła, chcemy coraz bardziej angażować się w budowanie komunii z Bogiem i z człowiekiem, której pełni doświadczymy w królestwie Bożym.
Świadomi, że każdy grzech burzy nasze relacje z Bogiem i zamyka nas na drugiego człowieka, przeprośmy za nasze winy i zaniedbania.
...więcej »

33 Niedziela zwykła, 13 listopada 2011 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2011 r.
Wprowadzenie do liturgii
Ostatnie dni roku liturgicznego, w tym dzisiejsza niedziela, przypominają nam, że perspektywa życia człowieka wykracza poza ten świat i rozciąga się daleko poza granicę śmierci - ku wieczności. Wśród wielu spraw, którymi zajmujemy się na co dzień, sprawy związane z naszą wiecznością powinny znaleźć się na miejscu pierwszym. Módlmy się dziś o zwrócenie się każdego człowieka ku sprawom duchowym.
...więcej »

Dyspensa od przepisów o wstrzemięźliwości w dniu 11 listopada 2011 r.

Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamłeński
DEKRET
o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego oraz od przepisów o wstrzemięźliwości w dniu 11 listopada 2011 r.
Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz tradycję uroczystego publicznego obchodzenia Święta Odzyskania Niepodległości, na podstawie kań. 87 §1, w związku z kań. 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 11 listopada 2011 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych. Jednocześnie w zamian polecam odmówienie w intencjach spraw społeczno-gospodarczych naszej Ojczyzny modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu.
Z powyższej dyspensy, zgodnie z kań. 91 KPK, mogą skorzystać wszyscy wierni Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej oraz inni przebywający w dniu 11 listopada 2011 roku na jej terytorium.
Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamłeński

32 Niedziela Zwykła, 06.11.2011

32 Niedziela Zwykła, 06.11.2011 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.11.2011 r.
Wprowadzenie do liturgii
Gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej na niedzielnej Eucharystii. Stajemy obok siebie, aby wspólnie wielbić naszego Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro i wszelka łaska. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę listopada, chcemy szczególnie dziękować Chrystusowi za to, że możemy Go spotykać w Kościele. Kościół bowiem to nie tylko miejsce, w którym gromadzimy się na modlitwie, ale przede wszystkim wspólnota uczniów, połączona wewnętrznie łaską chrztu z Chrystusem. Podczas każdej Eucharystii sprawowanej we wspólnocie Kościoła przychodzi do nas Chrystus. Otwórzmy zatem nasze serca na spotkanie z Nim i prośmy miłosiernego Boga o wybaczenie naszych grzechów i win.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt