Kościół w Żukowie
Kościół w Przywodziu
Kościół w Lubiatowie
Dziś sobota, 24 lutego 2018 r,

VI Niedziela zwykła, 12.02.2012

VI Niedziela zwykła, 12.02.2012 VI Niedziela Zwykła - 12.02.2012 r.
Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę, myślami i modlitwą stajemy przed Jezusem - lekarzem, aby na nowo stać się uczestnikami Jego miłosierdzia i świętości. On leczy nas z choroby grzechu i włącza w lud święty, lud Boży. Wysłuchajmy z uwagą Ewangelii, w której Chrystus swoją mocą oczyścił z choroby trędowatego. Zaś w drugim czytaniu Święty Paweł wzywa Koryntian, a także nas do naśladowania go, byśmy oczyszczeni z trądu naszych grzechów byli jak on wiernymi naśladowcami Chrystusa. Jezus bowiem i dzisiaj głosi Ewangelię o królestwie i leczy wszelkie choroby współczesnego człowieka.
...więcej »

V Niedziela Zwykła B

V Niedziela Zwykła B
V Niedziela Zwykła - 05.02.2012 r.
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się dziś na sprawowaniu Eucharystii jako wspólnota Kościoła. Mamy świadomość, że Kościół, do którego należymy, jest Kościołem apostolskim, gdyż wyznaje wiarę Apostołów i ją kontynuuje.
Eucharystia, którą sprawujemy, przenosi nas do Wieczernika, gdzie Chrystus wobec dwunastu Apostołów wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał im, dając również polecenie „czyńcie to na moją pamiątkę". To polecenie Jezusa realizowane poprzez wieki przez Apostołów i ich następców sprawiło, że dziś możemy spotykać się we wspólnocie Kościoła „na łamaniu chleba".
Mając świadomość naszych grzechów i słabości, z całego serca teraz szczerze przepraszajmy dobrego Boga, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tej świętej liturgii.


Intencje niedzielne:
8.00 – Żuków: Intencja Żywego Różańca
10.00 - Przywodzie: Intencja Żywego Różańca
11.30 - Lubiatowo: Intencja: o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Janiny Zych z okazji 80 urodzin oraz w intencji ludzi starszych i chorych.
13.00 – Żuków: + Jarosław Lelis od syna Janusza...więcej »

IV Niedziela Zwykła B

IV Niedziela Zwykła B IV Niedziela Zwykła - 29.01.2012
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na dzisiejszej liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą miłości i prawdy orędzia zbawczego. Jego słowo nie jest jedynie informacją, czy opowiadaniem, ale wydarzeniem. Treść wypowiadanego do nas słowa Jezusowego uobecnia się tu i teraz - zmienia nasze serca, motywuje wolę do dobrych postanowień i daje odpowiednio dużo sił, by świat naszego wnętrza i świat wokół nas czynić lepszym. Nie zamykajmy więc naszych serc, gdy Pan będzie do nas dziś przemawiał, ale przyjmujmy Jego słowa z wiarą, ufając, że mają one moc zbawczą.
...więcej »

Słowo Pasterskie Ks. Arcybiskupa Metropolity

SŁOWO PASTERSKIE
na 3. Niedzielę zwykłą - 22 stycznia 2012 roku
(Jon 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-15)
Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby Życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.
Poruszające jest słowo z dzisiejszej Liturgii na temat nawracającej się Niniwy.
Poważne były grzechy Niniwy, jej rządzących oraz jej mieszkańców, skoro prorok Jonasz
zdecydowanie bronił się przed podjęciem powierzonej mu przez Boga misji wezwania
Niniwitów do nawrócenia. Gdy potem podjął już tę misję, to nie on sam nawracał Niniwę,
to przede wszystkim łaska Boga poruszyła serca króla i mieszkańców miasta. „Zobaczył Bóg
czyny ich, Że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą,
którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. To swoiste sprowadzenie niedoli przez
Boga na naród oznacza jednak nie tyle aktywne działanie Boga ku nadejściu cierpienia
na naród, ile pozwolenie narodowi, aby odczuł zwyczajne skutki swoich decyzji, przed
którymi dotychczas Bóg ich chronił. Nawracającym się Niniwitom Bóg dał potem nowe
zasoby ducha i społecznej siły.
Powraca ta atmosfera w słowach dzisiejszej Ewangelii. Jezus ogłasza, Że „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. I wzywa swoich uczniów: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Powtarzam i ja dzisiaj wraz z całym Kościołem, zwracając się do wszystkich
Was – uczniowie Chrystusa, wierni świętego Kościoła katolickiego: Podejmijcie Boże
zaproszenie do odmiany Życia, do przeorganizowania Życia zgodnie z Bożym Słowem
Prawdy, Miłości i Nadziei. Uwierzcie, Że czas się dopełnia także w naszym pokoleniu.
Uwierzcie, Że nie należy już zwlekać.
Jako wierni Chrystusa, Żyjący dzisiaj we Wspólnocie Jego Kościoła, jesteśmy
poddawani swoistemu egzaminowi duchowemu oraz społecznemu. Od strony duchowej
mamy niezwykłe możliwości rozwoju naszego Życia wewnętrznego, czyli Życia w łasce
Bożej, dzięki dostępności do głoszonego Słowa Pana, dzięki możliwościom rozwiniętej
szkoły medytacji chrześcijańskiej, nade wszystko medytacji biblijnej, dzięki wielości
propozycji charyzmatów w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, dzięki niepowtarzalnemu
charyzmatowi każdego małżeństwa i rodziny katolickiej, rozwijających się na fundamencie
osobistego charyzmatu członków rodzinnej wspólnoty, a przede wszystkim dzięki zwyczajnej,

III Niedziela Zwykła, 22 stycznia 2012 r.

III Niedziela Zwykła, 22 stycznia 2012 r. III Niedziela Zwykła - 22.01.2012
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj, w niedzielę Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, stając przy ołtarzu, odczuwamy szczególną łączność ze wszystkimi, którzy należą do wspólnoty wyznawców Chrystusa i równocześnie błagamy Zbawiciela, by dokonał w swoim Kościele dzieła zjednoczenia, by wszyscy ochrzczeni mogli brać udział w jednej uczcie eucharystycznej. Pokorą, modlitwą, umartwieniem przybliżajmy upragniony dzień jedności wspólnoty Kościoła. Niechaj w tej liturgii Pan przebaczy nam wszystkie grzechy przeciwko jedności i solidarności serc; niech da nam ducha miłości i moc do przezwyciężenia wszelkich niechęci, urazów i uprzedzeń. Prośmy również o głęboką wiarę w jeden Kościół.
...więcej »

Uszkodzony krzyż na wieży kościoła w Żukowie

Uszkodzony krzyż na wieży kościoła w Żukowie W związku z licznymi zapytaniami na temat uszkodzonego krzyża na wieży, uprzejmie informuję, że z 11-go na 12-go stycznia w nocy, na skutek silnego wiatru został złamany u podstawy (2.5 m. wysokości i 1.8 m. rozpiętości ramion)krzyż usytuowany na samym szczycie hełmu wieży kościoła parafialnego w Żukowie.
w dniu 12 stycznia zgłosiłem szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Szczecinie z prośbą o szybką interwencję.19 stycznia powiadomiłem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie o uszkodzeniu krzyża.

Ks. Proboszcz

Druga Niedziela Zwykła, 15 stycznia 2012 r.

Druga Niedziela Zwykła, 15 stycznia 2012 r. II Niedziela Zwykła - 15.01.2012
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii jako rodzina dzieci Bożych, którymi staliśmy się przez chrzest święty. Ponadto tworzymy mistyczne - tajemnicze ciało Chrystusa, którego Głową jest sam Jezus, a my Jego członkami. Każdy z nas ma w tym organizmie zadanie do spełnienia, wynikające z naszego powołania. Dlatego potrzebujemy mocy łaski uświęcającej, która przychodzi przez słuchanie słowa Bożego i przyjęcie pokarmu, jakim jest Komunia Św.
...więcej »

projektowanie stron internetowych flash, wykonywanie stron www szczecin prezentacje multimedialne w logo znak firmowy tani hosting stabilny oryginalne, strony religijne Szczecinie

tworzenie stron www, wykonywanie serwisów internetowych w Szczecinie, Szczecin

Strona główna Historia Informacje Kościoły Galeria fotografii Kancelaria Wspólnoty Kontakt