loading...
Zamknij wpis
« Strona glówna

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK C 10. 03. 2019 r.

„Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony." Rz 10, 13 Doświadczenie kuszenia, a przy tym ludzkiej bezradności jest właściwe ludzkiej naturze od początku. Przeciwnik człowieka jest inteligentniejszy i sprawniejszy w strategii kłamstwa. Chrystus daje nam przykład zwycięstwa dzięki nieustannemu przywoływaniu imienia i słowa Bożego. Świadomość, że nie jesteś sam w czasie kuszenia, to pierwszy krok w rozpoczętej walce. Dalej, wiara w to, że Chrystus zwyciężył, a przez to też każdy z nas może zwyciężyć. Wreszcie, pokorna współpraca z Bożą łaską i ciągłe liczenie na pomoc, która pojawia się, gdy wzywamy Imienia Pana - modlitwa, zażyłość ze Słowem Bożym, niechęć do zła i grzechu. Jak czuję się w czasie pokusy? Czy pozwalam Bogu działać w sytuacji kuszenia?

 

Niedzielne  intencje mszalne

 

 • Żuków, 8:00      + Jan Gola, 24 roczn.
 • Przywodzie, 10:00   + Jolanta Szuplak,
 • Lubiatowo, 11:30   + Zofia, Antoni Sójka, + Maria Piotr Woźniak
 • Żuków, 13:00  + Jan Laskowski, 31 roczn.

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

 • Poniedziałek, 11.03.2019 r.  Msza św. w Żukowie, godz. 7:30                                                           
 • Wtorek, 12.03.2019 r. Msza św. z nowenną do MB Nieustającej Pomocy  w Lubiatowie, godz. 17:00.    

                               Inten. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa

 

 • Środa, 13.03.2019 r.    Msza św. w ŻukIowie, godz. 17:00

                       Inten. O zwycięstwo MB nad całym światem

 

 • Czwartek,  14.03.2019 r. Msza św. godz. 17:00 w Przywodziu, następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy dzieci, kandydatów do bierzmowania i starszych.

 

 • Piątek, 15.03.2019 r.

Żuków, Msza św. g. 18:00, następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy dzieci, kandydatów do bierzmowania i starszych.

Lubiatowo, Msza św. g. 16:30, następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy dzieci, kandydatów do bierzmowania i starszych.

Sobota, 16.03.2019 r. Msza św. ze chrztem w Żukowie, g.              

 

II niedziela Wielkiego Postu, rok C

Żuków, 8:00                  + Józef i Zofia Połczyńscy

Przywodzie, 10:00         + Helena Bronisław Marian Pawłowscy

Lubiatowie, 11:30         + Maria Pilipczuk

Żuków, 13:00                + Kazimierz Ochman, 4 roczn.


 Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, nabożeństwo Gorzkich Żali 15 minut przed każdą Mszą św.

Żuków 7:45,   12:45, Przywodzie  9:45, Lubiatowo,  11:15


"Misjonarze mocą Ducha” – komunikat na niedzielę  „Ad Gentes”, 17.03.2019 r.

 Bracia i Siostry!

 W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.

Tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny  w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w naszych sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do ofiarności i zaangażowania misyjnego.

Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom wysyłając SMS-a o treści Misje na numer 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT).

SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. Możemy również objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.misje.pl.

Dzięki naszemu wsparciu duchowemu i ofiarności polscy misjonarze głoszą Ewangelię o zbawieniu na wszystkich kontynentach. Budują kościoły, kaplice i sale katechetyczne,  w których rozbrzmiewa słowo Boże i modlitwa. Formują katechistów, prowadzą szkoły, bursy, świetlice dla dzieci. Prowadzą liczne ośrodki zdrowia i szpitale. Pomagają potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego, karmią głodnych, leczą chorych, podtrzymują na duchu tych, którzy cierpią z powodu nędzy i wykluczenia społecznego. Ich wieloraka służba ubogim i cierpiącym jest możliwa dzięki naszej hojności.

W imieniu misjonarek i misjonarzy serdecznie dziękuję za pamięć, pomoc i zaangażowanie misyjne, tak duszpasterzom, jak i wiernym świeckim w Polsce. Dziękuję za uległość natchnieniom Ducha Świętego, świadectwo ewangelicznego braterstwa i troski, by Chrystus był głoszony na całej ziemi.

Niech Duch, który wzbudza w nas miłość do sióstr i braci na misjach, i który owocnie prowadzi dzieło ewangelizacji w świecie obficie udziela wszystkim świateł i łask. Niech czyni nas uczniami-misjonarzami, gorliwie realizującymi mandat misyjny Chrystusa.

Wszystkim, którzy wspierają misje z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone