loading...

Poniedziałek, 2 Października

Księga Wyjścia 23,20-23.

Tak mówi Pan: «Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.
Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, i Ja ich wygładzę».

Księga Psalmów 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swymi piórami
pod Jego skrzydła się schronisz;

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy, co skrada się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Św. Karol de Foucauld

Dziś jest dzień twojego święta, o mój dobry aniele… Z całego serca mówię Ci u stóp Jezusa: Wszystkiego najlepszego! […] Dziękuję Ci za wszystkie Twoje dobrodziejstwa! Wybacz mi wszelką moją niewdzięczność i to, że tak lekceważąco zachowuję się w Twojej obecności, wybacz mi, że tak często Cię zasmucam! Strzeż mnie, pomagaj mi coraz bardziej! […] Czczę Cię i kocham, taka jest moja wola, na ile Bóg pozwoli i zechce. […]
Prosimy świętych o łaski z okazji ich święta, zamiast składać im ofiary. Natchnij mnie tym, co Ci się najbardziej spodoba, żebym cię prosił, mój dobry aniele, a ja Cię o to poproszę: „Wielki szacunek dla mojej obecności i dla obecności Boga… myśleć, mówić i postępować tak, jakbyś był stale przed oczami Jezusa, Pana naszego, i przed moimi, i szanować naszą obecność jako istot najbardziej kochanych i najbardziej czczonych. […] O to cię proszę dla chwały Jezusa, mojej, i dla twojego własnego dobra, moje dziecko”. Mój dobry aniele, mój drogi aniele, wydaje mi się, że mówisz to do mnie… Obiecuję ci… Proszę cię o tę łaskę i obiecuję ci, że postaram się być jej wierny. […]
Gdybym sam, i mam nadzieję, że nie ode mnie to pochodzi, ale od Jezusa, odważył się ofiarować Ci, z Jego siłą, z Jego pomocą i z pomocą Jego łaski, coś na dzień twojego święta, ofiarowałbym ci pragnienie kochania cię coraz bardziej, nieustannego wzrastania w miłości, zaufaniu i oddaniu dla ciebie oraz coraz większej obecności w moich myślach uczucia Twojej błogosławionej obecności. Bądź błogosławiony, mój drogi aniele stróżu, wszystkiego najlepszego! Bądźcie błogosławieni, aniołowie stróżowie wszystkich ludzi.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone