loading...
Zamknij wpis
« Strona glówna

Przywodzie

Jest to świątynia salowa, wzniesiona przypuszczalnie na przełomie XIV/XV w.,  około  1540 r.  została  przejęta   przez    protestantów i pozostawała pod patronatem znamienitej pomorskiej rodziny Wedel.

Kościół poświęcony został  w 1946 r. i jest najcenniejszym zabytkiem parafii. Pod stropem belkowym z 1787 r. na którym widnieje neobarokowa polichromia znajdują się: ołtarz główny (pierwotnie amonowy), obecnie w formie drewnianej nastawy z drugiej połowy XVIII w., oraz ambona, która pierwotnie stanowiła całość z ołtarzem głównym. Z tego samego okresu pochodzi epitafium Fryderyka Wilhelma von Wedel wykonane w drewnie.
Ze wszystkich kościołów Parafii kościół w Przywodziu znajdował się w najbardziej złym stanie technicznym. Przenikanie wód opadowych przez nieszczelny dach (szczególnie intensywne  w  okresie  jesienno-zimowym)  powoduje  zamakanie  stropu  belkowego  z 1787 r. i ciągłe niszczenie neobarokowych polichromii oraz elementów zabytkowego wyposażenia. Silnie przegniłe i spróchniałe końcówki belek wpuszczone w koronę muru ścian, mogą ulec wyłamaniu, stanowiąc zagrożenie zawalenia się stropu. Polichromowane deski stropu są porażone żerem owadów.  Prace remontowe wymagały nakładów finansowych. Ich koszt mógł być  zrealizowany tylko dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł, a szczególnie ze środków Unii Europejskiej. Dlatego też już na początku 2009 r. Ks. Proboszcz  rozpoczął starania o uzyskanie dofinansowania na kapitalny remont dachu kościoła filialnego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Przywodziu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Ks. Proboszcz jest ogromnie wdzięczny Panu Markowi Kibale, Wójtowi Gminy Przelewice i jego Współpracownikom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu koniecznej, a tak bardzo skomplikowanej dokumentacji wymaganej przez Program. Najpierw Gmina przygotowała Plan Odnowy Miejscowości Przywodzia i umieściła kościół w tym planie. Z kolei zebranie wiejskie mieszkańców Przywodzia, które odbyło się 12 lutego 2009 r. pod przewodnictwem p. Janusza Wójtowicza, Sekretarza Gminy zaaprobowało ten plan odnowy miejscowości z kościołem na czele. W pracy nad wnioskiem do tegoż Programu Księdzu Proboszczowi pomagały bardzo ofiarnie dwie Panie: Jolanta Pachnowska i Lidia Cielecka.


Program „Odnowa i rozwój wsi” dofinansował w 70% koszty przedmiotowego zadania, a wkład własny Parafii resztę. Kosztorys inwestorski opracowany przez Stanisława Chmurzyńskiego ze Szczecina opiewał na sumę 405.487,40 zł. W tej sytuacji Ks. Proboszcz musiał przed złożeniem wniosku wykazać się, że faktycznie na koncie Parafii ulokowane jest 121.646,22 zł. I tutaj niemal stał się cud, bo oto mieszkańcy Przywodzia na apel Ks. Proboszcza spontanicznie odpowiedzieli krótkoterminową pożyczką bez odsetek. Mając żądaną sumę przez Program na koncie Parafii Ks Proboszcz rozpoczął starania o pożyczkę w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym w Dolicach na kwotę 311.910,00 zł., bo w chwili wykonania zadania Program wymaga zapłaty wykonawcy w 100%. Dowody wpłaty Urząd Marszałkowski w Szczecinie weryfikuje i przekazuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która refunduje 70% kosztów zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w przeciągu 6 miesięcy. Już 26 marca 2009 r. Prezesi Banku Spółdzielczego w Pyrzycach udzielili Promesy „Kredytu Unijnego SGB” Nr 01/2009 dla Parafii w Żukowie na cele remontu kościoła. To był ostatni dokument, który należało dołączyć do wniosku unijnego. Dnia 30.03.2009 r. Ks. Proboszcz składa wniosek w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Kolumba 60a w Szczecinie.

Panowie: Wiktor Tołoczko, Starosta Pyrzycki i Marek Kibała, Wójt Gminy rekomendowali wniosek Parafii na wszystkich możliwych etapach.
W końcu na początku czerwca 2009 r., najpierw ustnie, a potem w formie pisemnej przychodzi radosna wiadomość, że wniosek Parafii został pozytywnie rozpatrzony. Umowę pomiędzy Samorządem  Województwa   Zachodniopomorskiego,  a  Proboszczem  Parafii  zawarto w dniu 9 października 2009 r. Po kilku jeszcze formalnościach można było przystąpić do przetargu wymaganego przez prawo o zamówieniach publicznych. I na tym etapie Urząd Gminy okazał się niezastąpiony. Komisja Przetargowa pod kierunkiem p. Janusza Wójtowicza wyłoniła firmę Choszczna – Usługi Ogólnobudowlane „Kair-Bud” Kazimierza Soroczyńskiego, która przeprowadził remont konserwatorski kościoła w Przywodziu.

 Największym wyzwaniem był remont konserwatorski i restauratorski stropu kościoła, bo spróchniałe końcówki belek stropowych, zawilgocone polichromowane  deski niszczone przez owady były zagrożone. Ten remont stropu belkowego był przeprowadzony dzięki dofinansowaniu Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, a największy wkład miała Fundacja Niemiecko-Polska Ochrony Zabytków Kultury z Gorlitz, na rzecz kultury i mediów ze środków Rządu Federalnego Niemiec. Otrzymaliśmy też pomoc ze strony Starostwa Pyrzyckiego i oczywiście ofiary od mieszkańców Przywodzia na wszystkich etapach prac, a także pomoc formalno-prawną ze strony Gminy Przelewice.
                                                                                                                             XMG
 

Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone