loading...
Zamknij wpis
« Strona glówna

Dożynki gminne w Przywodziu, 20 wrzeœnia 2009 r.

Uroczystoœć dożynkowa w koœciele

Z naszych pól zniknęły tegoroczne plony. Nadszedł czas dożynek. Delegacje z naszej gminy z pięknymi wieńcami wykonanymi z kłosów zbóż i płodów ziemi zgromadziły się w tutejszej œwištyni, aby dziękować Boskiemu Gospodarzowi za owocne żniwa i zebrane plony. Praca rolnika jest ciężka; wszyscy z niej korzystamy, spożywajšc chleb powszedni. Z roku na rok obchodzimy dożynki cišgle w innej wiosce naszej gminy. Cieszymy się, że ten zaszczyt spotkał Przywodzie. Ta wioska jak również zabytkowy koœciół, w którym się zgromadziliœmy, majš metrykę œredniowiecza.
Chciałbym zwrócić uwagę szczególnie naszych goœci na koœciół zbudowany na przełomie XIV i XV w. Od 1540 r. był siedzibš ewangelickiej parafii pod patronatem znanej na Pomorzu Zachodnim rodziny Wedlów. Ten póŸnogotycki murowany z łupanego kamienia i cegły koœciół posiada dużš wartoœć historycznš. Drewniany strop belkowy, polichromowany elementami roœlinnymi i biblijnymi jak również elementy wyposażenia jak: ołtarz, balustrada w prezbiterium, chrzcielnica, epitafium Wedlów z XVIII w., œwiecznik i krucyfiks to cenne zabytki nie tylko naszej gminy, ale Pomorza Zachodniego. Niestety ten obiekt znajduje się w bardzo złym stanie, bo przenikanie wód opadowych przez nieszczelny dach powoduje cišgłe zamakanie stropu belkowego z 1787 r i niesczenie neobarokowych polichromii jak również elementów zabytkowego wyposażenia.
Silnie przegniłe i spróchniałe końcówki belek wpuszczone w koronę muru œcian mogš ulec wyłamaniu i to stanowiło zagrożenie zawalenia się stropu dlatego też wykonaliœmy stalowš konstrukcję wzmacniajšcš strop, która znajduje się pomiędzy dachem a stropem. Ponadto wykonaliœmy wzmocnienie fundamentów, wymieniliœmy instalacje elektrycznš, przeprowadziliœmy pełnš konserwacje epitafium Fryderyka Wilhelma von Wedel, która czeka w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki na umieszczenie jej po prawej stronie powyżej ambony, ale dopiero po remoncie koœcioła.
Pod koniec marca parafia złożyła wniosek do Programu: „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie wymiany pokrycia dachu koœcioła.
Korzystajšc z miłej okazji pragnę bardzo goršco i serdecznie podziękować p. Wiktorowi Tołoczce, Staroœcie pyrzyckiemu i p. Markowi Kibale, wójtowi przelewickiemu za ich dotychczasowš pomoc i poparcie wniosku parafii do programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Podczas prac przy więŸbie dachowej i wymianie pokrycia dachowego mamy zamiar rozpoczšć też prace przy stropie wzdłuż korony murów, aby połšczyć belki stropowe z belkami stalowymi znajdujšcymi się powyżej stropu – te prace będš finansowane przez Fundację Niemiecko-Polskš i Konserwatora Zabytków województwa zachodniopomorskiego.
Wiemy, że Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy jako gospodarz uczty błogosławił i rozdawał chleb, co było znakiem zawišzania wspólnoty stołu. Wspólnotę zawišzanš przy ołtarzu, chcemy wnieœć w nasze życie. Tym co nas łšczy jest chleb. Tym chlebem chcemy się podzielić z przedstawicielami naszej wspólnoty i dlatego pierwszy bochen chleba otrzymuje. Dzielšc się chlebem mamy dzielić się miłoœciš, życzliwoœciš i pokojem.
Ks. Mirosław Gębicki
Proboszcz


Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone