loading...
Zamknij wpis
« Strona glówna

Wieża kościoła w Żukowie wymaga kapitalnego remontu - pierwszy krok za nami. Czy uda się dalej...

W  lipcu 2018 r. Parafii Rzymskokatolickiej w Żukowie udzielona została dotacja celowa w kwocie 12.000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn „Wykonanie projektu budowlanego remontu wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy, Żuków gm. Przelewice”. Projekt ten  związany jest z remontem wieży kościoła - obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 533 decyzją Kl-20/-1/65 z dn. 22 grudnia 1965.

W ramach tego zadania opracowane zostały następujące części dokumentacji:

•    Inwentaryzacja budowlana
•    Ekspertyza budowlana
•    Program prac konserwatorskich
•    Projekt konstrukcyjny
•    Projekt branży architektonicznej.

Mimo troski, jaką od lat 80-tych XX w. otacza kościół Wspólnota parafialna w Żukowie, okres wojenny i powojenny oraz zimowe wichury z lat 2012, 2016,  okazały się być  dla niezwykle smukłej wieży kościoła zbyt wielkim wyzwaniem. Nie tylko uszkodzone zostało pokrycie wieży, ale również naruszona została jej konstrukcja - przez całą szerokość murów elewacji zachodniej i południowej od gzymsu wieńczącego, aż po ściany przyziemia przebiegają rozległe pęknięcia. Aby nie dopuścić do pogłębiania się zniszczeń ówczesny proboszcz Parafii ks. Mirosław Gębicki, przy wsparciu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, zlecił wykonanie ww. dokumentacji.

 Dokumentacja ta posłuży do uzyskania pozwolenia służb konserwatorskich i organów administracyjnych  na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-interwencyjnych. Mają one na celu uchronienie tego cennego obiektu przed dalszym niszczeniem oraz wykonanie prac konserwacyjnych, by zachować ten kościół jak najdłużej i w jak najlepszej formie, jako jeden z symboli naszego regionu.

Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone