loading...
Zamknij wpis
« Strona glówna

Złoty Jubileusz ks. kan. Mirosława Gębickiego

26  maja ks. kan. Mirosław Gębicki  obchodził  50-lecie Służby Bożej. Na uroczystości obecny był kolega seminaryjny ks. dr Antoni Tomala TChr., który również świętował 50-lecie swego kapłaństwa.  Z tej okazji w Kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Żukowie odprawiono uroczystą Mszę Świętą dziękczynną w intencji Jubilatów, której przewodniczył Dostojny Jubilat. Wraz z Księdzem Kanonikiem Eucharystię koncelebrowali: kaznodzieja ks. dr Andrzej Wańka, ks. kan. Leszek Konieczny, ks. kan. Czesław Fryska oraz kapłani z Dekanatu Pyrzyckiego i Gminy Przelewice oraz pierwszy proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Piekarz.

Po kazaniu, które wygłosił ks. dr Andrzej Wańka, z ramienia ks. Arcybiskupa, obrzędowi Złotego Jubileuszu Kapłaństwa przewodniczył ks. dziekan Grzegorz Harasimiak. Wręczając Jubilatowi Krzyż powiedział: „Przyjmij krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który Cię prowadził od czasu młodości, i w podeszłym wieku Ciebie nie opuści. Wpatrzony w krzyż Zbawiciela dąż wytrwale do wyznaczonego kresu, którym jest Jezus Chrystus. Do Niego należą czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Na zakończenie Mszy św. Ks. Kanonik wyraził swą  wdzięczność przede wszystkim Bogu za Dar Kapłaństwa. Słowa podziękowania  skierował również pod adresem rodziny, na której miłość i oddanie zawsze mógł liczyć, ks. prałatowi Janowi Kazieczce, który zawsze służył dobrym słowem i radą. Podziękował  też księżom dziekanom i kapłanom za dobrą współpracę, życzliwość i duchowe wsparcie oraz Radom parafialnym w Żukowie, Przywodziu i Lubiatowie, a także Parafianom za wszelkie dobro, ludzką życzliwość, ofiarność  i za modlitewne wsparcie.

Szczególne podziękowanie wyraził Gminie Przelewice, na czele z p. wójtem Mieczysławem Mularczykiem i jego poprzednikami, za okazaną życzliwość, kulturę osobistą i różnoraką pomoc. Podziękował także strażakom OSP Lubiatowo i Przelewice, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Karsko-Żuków, a także szkołom podstawowym za współpracę i wszelką pomoc w organizowaniu wychowania w duchu chrześcijańskich zasad.

Uroczystość ta zgromadziła liczne grono kapłanów,  parafian, zarówno z obecnej, jak i z poprzednich parafii oraz władz samorządowych Gminy Przelewice. Po jej zakończeniu złożyli oni na ręce ks. kan. Mirosławowi kwiaty wraz z pamiątkową statuetką, a także podziękowania za wieloletnią posługę i owocną działalność duszpasterską oraz życzenia zdrowia i dalszych łask bożych na długie lata życia. Poszczególne delegacje reprezentowali m.in. z ramienia Rady Parafialnej p. Elżbieta Duda, pp. Maria i Andrzej Ostrowscy, p. Jerzy Szczęsny i  p. Ryszard Kaczmarek, a władz samorządowych wójt gminy Mieczysław Mularczyk, z-ca Zbigniew Kupisz, wiceprzewodnicząca RG Anna Nowak wraz z radnymi Ewą Połczyńską i Józefem Swatem, oraz duchowni.

Podziękowania wraz z życzeniami Bożej Opatrzności skierowano także do Dostojnego Jubilata dr. Antoniego Tomali T. Chr. za okazaną życzliwość i współpracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty z Parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie.

Ks. kan. Mirosław jest z pochodzenia gostynianinem. Po święceniach kapłańskich w 1968 r., które otrzymał z rąk ks. abp Antoniego Baraniaka w bazylice poznańskiej i rocznym przygotowaniu, wyjechał do odległej Australii, aby pracować na placówkach Towarzystwa Chrystusowego przez ponad 20 lat. Po powrocie do naszej diecezji rozpoczął kapłańską posługę  najpierw w  Policach, a później w Długiem. Natomiast od 15 lat służył i przewodzi naszej żukowskiej Parafii.  Przez te wszystkie lata dał się poznać parafianom jako kapłan, któremu bardzo zależy na życiu duchowym swoich parafian. Wiele wysiłku włożył również w to, by nasze świątynie w parafii wyglądały jak najpiękniej. Skutecznie pozyskiwał środki zewnętrzne na remonty kościołów w Parafii.

Dzięki staraniom ks. kan. Mirosława i środkom pozyskanym z zewnątrz, a także ofiarności parafian, udało się wymienić pokrycie dachu na plebanii i kościele w parafialnym Żukowie oraz przeprowadzić szereg drobniejszych remontów wewnątrz kościoła, w tym m.in. remont całego prezbiterium i zabezpieczenie elementów drewnianych przed drewnojadami. Natomiast dzięki ofiarności mieszkańców Lubiatowa wykonano wiele cennych prac przy odrestaurowaniu kościoła i figury Najświętszego Serca Pana Jezusa przed kościołem.

Najważniejszym jednak przedsięwzięciem, podczas 15-letniego duszpasterzowania, był remont konserwatorski wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele filialnym w Przywodziu (XIV/XV w.), gdyż kościół ten ze wszystkich  kościołów parafii znajdował się w najbardziej złym stanie technicznym. Prace te obejmowały wzmocnienie fundamentów, pokrycie dachu, wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromowanym stropie belkowym. Na wszystkich etapach prac otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne m.in. od: Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków i Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Fundacji Niemiecko-Polskiej, a na prace architektoniczne głównie dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie wykonano pełną konserwację epitafium Fryderyka Wilhelma von Wedel. Warto podkreślić, że to cenne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia i ofiarności parafian.

Ponadto ze stałych składek i ofiar parafian udało się zakupić wiele cennych przedmiotów i szat liturgicznych potrzebnych do sprawowania sakramentów świętych we wszystkich kościołach, w tym  m.in. ornaty, obrusy ołtarzowe, kielichy, lekcjonarze, mszały, monstrancje, projektory multimedialne i nagłośnienie. Zamontowano również w dwóch kościołach promienniki ciepła.

Za owocną działalność duszpasterską i dbałość o świątynie naszego Proboszcza  J. E. ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga wyniósł Go do godności kanonika.

 

Podniosłym finałem uroczystości było odśpiewanie przez wszystkich życzeń dla Dostojnych Jubilatów,  zawartych w tekście piosenki pt. „Życzmy, życzymy”, wpisujących się doskonale w klimat uroczystości. W sprawny przebieg uroczystości włączył się komitet organizacyjny, oprawę muzyczną Mszy zapewnił p. Waldemar Klemenski, a zespół Jutrzenka grając i śpiewając przyśpiewki ludowe, prowadził naszych Jubilatów i zaproszonych gości na poczęstunek.

Księżom Jubilatom jeszcze raz życzymy wiele zdrowia i obfitości Darów Ducha Świętego oraz życzliwych ludzi na dalszej drodze życia!

Anna Garzyńska

Zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie
Żuków 36, 73 -115 Dolice / tel./fax 91 563 01 90 

Msze święte

Niedziela i święta

8.00 – Żuków 
10.00 – Przywodzie 
11.30 – Lubiatowo
13.00 – Żuków 

 

Spowiedź

 przed Mszą Świętą

WSPÓLNOTY

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Żukowie

Żuków 36, 73 -115 Dolice
tel./fax: 91 563 01 90,
email: kontakt@zukow.eparafia.pl
Profil parafii

Kancelaria czynna
w każdą sobotę

od godz. 10.00 - 12.00
oraz po Mszy Św. w tygodniu w Żukowie.
© 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone